વધુ જાણકારી માટે

વહાલી દિકરી યોજના 

વહાલી દિકરી યોજના 

વધુ જાણકારી માટે

સરકારે આ યોજના માટે રાજ્યના બજેટમાં 133 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે.

સરકારે આ યોજના માટે રાજ્યના બજેટમાં 133 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે.

વધુ જાણકારી માટે

લાભાર્થીઓને, ધોરણ 1 માં પ્રથમ પ્રવેશ માટે રૂ. 4000/-  ધોરણ 9માં બીજું પ્રવેશ રકમ રૂ. 6000/- આપવામાં આવશે  અને જ્યારે તેણી 18 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે ત્યારે લાભાર્થીઓને રૂ. 100000/- અપાશે.

લાભાર્થીઓને, ધોરણ 1 માં પ્રથમ પ્રવેશ માટે રૂ. 4000/-  ધોરણ 9માં બીજું પ્રવેશ રકમ રૂ. 6000/- આપવામાં આવશે  અને જ્યારે તેણી 18 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે ત્યારે લાભાર્થીઓને રૂ. 100000/- અપાશે.

વધુ જાણકારી માટે

લાયકાત,  ફોર્મ ની pdf , ક્યારે અને કેટલા મળશે રૂપિયા  તેની વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઉપર ક્લિક કરી

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે