વધુ જાણકારી માટે

રોકાણ દીકરીના ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા લગ્ન માટે કરી શકાય છે.

વધુ જાણકારી માટે

પુત્રીની ઉંમર 10 વર્ષની થાય તે પહેલાં ખાતું ખોલાવવું પડશે

વધુ જાણકારી માટે

કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈશે?? શું છે પાત્રતા ??  સુકન્યા યોજનાનું ફોર્મ pdf માં ડાઉનલોડ કરો 

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે