વિદ્યુત બોર્ડ માંથી આવી  ટપાલ

જાણો શું છે સૂર્ય ઉર્જા રૂફટોપ  યોજના

સૂર્ય ઉર્જા સોલાર રૂફટોપ  યોજના 

સોલાર પેનલ પર રાજ્ય સરકાર  આપે છે 40% થી 20% સબસિડી

વધુ જાણકારી માટે

સોલર પ્લાન્ટ લગાવવાનો ખર્ચ અંદાજે ૫ વર્ષ માં વસુલ થઈ જશે, ,

પછી ઉત્પન્ન થયેલ વધારાની વીજળી બાકીના ૨૦ વર્ષ સુધી મફત મળશે

આવી જ તાજેતરની યોજનાઓ વિષે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે