વધુ જાણકારી માટે

હવે દેશના નાગરિકોની બીપીએલ યાદીમાં તમારું નામ જોવા માટે કોઈ પણ સરકારી ઓફિસમાં જવાની જરૂર નથી.

વધુ જાણકારી માટે

BPL new list 2022માં નામ આવવાનો પ્રથમ ફાયદો એ થશે કે ગરીબી રેખા નીચે આવતા લોકોને સબસિડીવાળા દરો અને ડેપો પર રાશન મળે છે.

વધુ જાણકારી માટે

હવે લોકો ઘરે બેઠા ઈન્ટરનેટ દ્વારા મનરેગાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને SECC-2011 સરળતાથી જોઈ શકશે.

આવી જ તાજેતરની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે