વધુ જાણકારી માટે

હવે  તમારી મૂડી પર   મળશે 6.09% વ્યાજ 

વધુ જાણકારી માટે

લઘુત્તમ - રૂ. 1000/- મહત્તમ - કોઈ મર્યાદા નથી

વધુ જાણકારી માટે

નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને બધી માહિતી  મેળવો 

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે