વધુ જાણકારી માટે

ઈ - શ્રમ કાર્ડ 

વધુ જાણકારી માટે

ઈ-શ્રમ પોર્ટલમાં નોંધણીના વિવિધ લાભો વિશે વ્યક્તિએ જાણવું જ જોઈએ.

અસંગઠિત ક્ષેત્રના 13 કરોડ કામદારો ઈ-શ્રમ પરિવાર સાથે જોડાયા.

વધુ જાણકારી માટે

તેથી જાણો પૂર જાણકારી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પુરી પ્રક્રિયા 

નોંધણી કર્યા પછી ભવિષ્યમાં, અસંગઠિત કામદારોના તમામ યોજનાના લાભો આ પોર્ટલ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવશે.

વધુ જાણકારી માટે

તેથી જાણો પૂર જાણકારી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પુરી પ્રક્રિયા 

 જાગૃતિના અભાવે ઘણા કામદારો યોજનાનો લાભ મેળવવાની તક ગુમાવી રહ્યા છે તેથી સરકારે આ ઈ શ્રમ પોર્ટલ નોંધણીના લાભો લેવા માટે બનાવ્યું છે

વધુ જાણકારી માટે

તેથી જાણો પૂર જાણકારી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પુરી પ્રક્રિયા 

ઈ શ્રમ કાર્ડ થી કયા કયા  મળશે લાભ, કાયા જોઈશે ડોક્યુમેન્ટ્સ, કઈ રીતે કરવી  ઓનલાઈન અરજી

હેલ્પલાઈન નંબર, કઈ જોઈશે યોગ્યતા અને  બીજું ઘણું બધું

આવી જ તાજેતરની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે