વધુ જાણકારી માટે

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

વધુ જાણકારી માટે

આ શિષ્યવૃત્તિ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક નિર્વાહ પૂરો પાડવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

વધુ જાણકારી માટે

સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ ઓફર કરી રહી છે.

વધુ જાણકારી માટે

કઈ રીતે ફોર્મ ભરવું? કઈ છે છેલ્લી તારીખ ?અને  સ્કોલરશીપ યોજના કોને કોને લાગુ પડે ???

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે