વધુ જાણકારી માટે

શાળાના બાળકો માટે  CSIR ઇનોવેશન એવોર્ડ 2022 

વધુ જાણકારી માટે

શાળાના બાળકોની સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરવા માટે વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા છે.

વધુ જાણકારી માટે

18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈપણ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ આ એવોર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે

વધુ જાણકારી માટે

CSIR સ્થાપના દિવસ એટલે કે 26મી સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ વિજેતાઓને એવોર્ડ આપવામાં આવશે.

વધુ જાણકારી માટે

જાણો કઈ રીતે કરવી અરજી ? કયા જોઈશે ડોક્યુમેન્ટ્સ અને અરજી ભર્યા પછી કઈ રીતે થશે પસંદગી ?

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે