હવે મળશે કોરોનામાં મૃત્યુ  થયેલ વ્યક્તિના વારસદારને  Rs.50,000ની સહાય 

જાણો સહાય મેળવવાની પુરી પ્રક્રિયા

કયા પુરાવા જોઈશે ? અરજી ક્યાં કરવી ? દર્દીનું ઘરે મૃત્યુ થયું હોય તો શું કરવું? વગેરેની માહિતી જાણવા 

આવી જ તાજેતરની યોજનાઓ વિષે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે