વધુ જાણકારી માટે

આયુષ્માન ભારત કાર્ડની  હોસ્પિટલ યાદી 2022

વધુ જાણકારી માટે

આ યાદીમાં તમારું નામ જોવા માટે તમારે કોઈ સરકારી ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

વધુ જાણકારી માટે

આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા 1350 પેકેજોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે

વધુ જાણકારી માટે

આ સૂચિ, હેતુ, લાભો, સુવિધાઓ, પાત્રતા, મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, વગેરે સંબંધિત માહિતી પણ મળશે.

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે