UWIN કાર્ડ યોજના ૨૦૨૨

મજૂરો અને ગરીબો માટેનું એક માત્ર કાર્ડ

સરકારે શ્રમિક અને ગરીબો માટે સરકારએ એક કાર્ડ બહાર પાડ્યું છે

લાભાર્થી ની વાર્ષિક આવક 1,20,000/- કરતા ઓછી હોવી જરૂરી છે

બેંક માં જનધન ખાતું અથવા બચત ખાતું હોવી જરૂરી છે

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 59 વરસ હોવી જરૂરી છે

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...