મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના ૨૦૨૨

દરેક વિદ્યાર્થીઓને રૂપિયા ૧૦ હજારથી ૫ લાખ સુધીની સ્કોલરશિપ સહાય મળશે

સરકાર ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નાણાકીય સહાય માટે આ શિષ્યવૃત્તિ આપે છે

EBC, SC, ST ના ઉમેદવારો ગુજરાત મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ માટે પાત્ર છે

જે વિદ્યાર્થીઓ સંલગ્ન સંસ્થા અથવા કૉલેજમાંથી તેમની 10મા અને 12મા બોર્ડની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 60% મેળવે છે

ડિપ્લોમા પછી લાયક અંડરગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનિયરિંગ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે ટ્યુશન ફીના 50 ટકા અથવા રૂ. 1 લાખ, જે ઓછું હોય તે મળશે

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...