મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામ: જનરલ મેનેજર, સિનિયર ડીજીએમ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ અને વગેરે

કુલ જગ્યાઓ: 11

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૫/૦૮/૨૦૨૨

પગાર: રૂપિયા ૩૦,૦૦૦/- સુધી

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://www.gujaratmetrorail.com

સરકારી નોકરી માં ભરતી અને સરકારી યોજના વિષે Latest માહિતી મેળવવા નીચે ની website પર ક્લિક કરો 

https://sarkariyojnaingujarati.in/

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...