એલઆઈસી કન્યાદાન યોજના ૨૦૨૨

તમારી પુત્રીના ભવિષ્યના નાણાકીય રીતે સ્વતંત્ર રક્ષણ માટે

તે પરિપક્વતાની તારીખના 3 વર્ષ પહેલાંના સમયગાળા દરમિયાન જીવનના જોખમને આવરી લે છે

દર મહિને માત્ર ૧૩૦ રૂપિયા જમા કરવાના થશે

દીકરીના લગ્ન સમયે તમને ૨૭ લાખ રૂપિયા મળશે

જો કોઈ પોલિસીધારક પોલિસી શરૂ થયાના 12 મહિનાની અંદર આત્મહત્યા કરે છે તો આ કિસ્સામાં કોઈપણ લાભ અથવા વધારાના કવરેજ આપવામાં આવશે નહીં

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...