કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

કન્યાના લગ્ન બાદ રૂ.૧૨,૦૦૦/- ની સહાય

હવે સરકાર મહિલાઓના લગ્ન સમયે કરશે સહાય

જાણો કઈ રીતે એપ્લાય કરવું તેની સમગ્ર માહિતી

કુંવરબાઇ મામેરું યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

લગ્ન બાદ ૨ વર્ષ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ

સમગ્ર માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...