ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ યોજના ૨૦૨૨

ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ દ્વારા સરકાર ગરીબીરેખા નીચે આવતા લોકોને 

ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ દ્વારા ચાલતી બધી જ યોજનાઓનું લિસ્ટ તેમજ તેની વિગતવાર માહિતી જાણો

સરકાર મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે આ પોર્ટલ સ્ટાર્ટ કર્યું હશે

માનવ ગરીમા યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જે પછાત વર્ગના લોકો છે તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવી અને તેમને મદદ કરીને આર્થિક ટેકો આપવો

ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પાર કઈ રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરવું જાણો

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...