બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના 2022

બ્યુટી પાર્લર ખોલવા ઇચ્છતા વ્યક્તિ માટે સરકાર આપશે લોન

બ્યુટી પાર્લર લોનમાં મળશે રૂ.૭૫,૦૦૦/- ની સહાય

જાણો બ્યુટી પાર્લર લોન યોજનાના લાભ

ગુજરાતની જનતાને પોતાના પગભર થવા માટે મોદી સાહેબે કર્યો નિર્ણય

ધિરાણ નું વ્યાજ 4% નાં સાદા વ્યાજે ચૂકવવાનું છે વ્યાજ

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...