વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | Vahali Dikri Yojana 2022 : Read Now

Vahali Dikri Yojana 2022 | વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 : ગુજરાત સરકાર એ સમય દરમિયાન મહિલાઓ માટે તેમજ ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે જે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખની દસ રૂપિયા સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000) સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે.

Also Read : ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | Vahali Dikri Yojana 2022
વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | Vahali Dikri Yojana 2022

વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | Vahali Dikri Yojana 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ વહાલી દીકરી યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી આર્થિક સહાય ગમે એ દીકરીના શિક્ષણ તેમજ લગ્ન માટે વિકાસ કરવા માટે આપવામાં આવે છે.

વહાલી દીકરી સહાય યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા Women and child development department of Gujarat વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે આ વિભાગ ગુજરાતમાં બાળક અને મહિલા વિકાસ માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે.

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા આ વિભાગે સતત પ્રયાસ કરે છે કે ગુજરાતમાં બધા જ લોકો આ યોજના પ્રત્યે જાગૃત થાય અને આ યોજનાનો લાભ લે જેથી હું તમને આ યોજના વિશે જણાવવામાં આવી શકે આ યોજનામાં તમે કઈ રીતે લાભ લઇ શકો છો.

યોજનાનું નામ : વહાલી દીકરી યોજના 2022 (Vahali Dikri Yojana 2022 )
લાભાર્થીઓ : ગુજરાત ની દીકરીઓ
હેતુ : ગુજરાતમાં દીકરીઓનું પ્રમાણ વધારવું અને તેમજ દિકરીઓને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવ્યું
મળવાપાત્ર રકમ : એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000)
અરજી કરવાનો સમય : દીકરી ના જન્મ પછી એક વર્ષના સમય દરમ્યાન
Supervised By : Women and child development department of Gujarat વિભાગ
Official Website : https://wcd.gujarat.gov.in/

Also Read : તાડપત્રી સહાય યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના નો હેતુ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો ગુજરાત સરકારનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ગુજરાતમાં રહેલી બધી દીકરીઓને તેમને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય અને જુના લગ્ન દરમિયાન તેમને આર્થિક રીતે સહાય પ્રાપ્ત થાય તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વાહલી દિકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

વ્હાલી દીકરી યોજના નો લાભ

વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ એ છે કે ગુજરાતની દીકરીને એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000) સુધી આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવ્યા છે. આમ આ યોજના હેઠળ દીકરીને આપવામાં આવતી સહાય એ દીકરીને ત્રણ હપ્તા માં આપવામાં આવ્યા છે.

વાલી દીકરી સહાય યોજના પ્રથમ હપ્તો
જ્યારે દીકરી એ પ્રથમ ધોરણમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા આવે ત્યારે તેમને ચાર ચાર રૂપિયા નો પહેલો હપ્તો પ્રાપ્ત થશે

વ્હાલી દીકરી સહાય યોજના બીજો હપ્તો
જ્યારે વહાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત જે દીકરી આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેમને 6000 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે.

વહાલી દીકરી સહાય યોજના ત્રીજો હપ્તો ( છેલ્લો હપ્તો)
આ યોજના હેઠળ જ્યારે દીકરીને ૧૮ વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચકક્ષા શિક્ષણ અથવા તેમણે લગ્ન સહાય તરીકે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક લાખ રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દીકરી ના બાળ લગ્ન થયેલા હોવા જોઈએ

વહાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવકની મર્યાદા એ ગુજરાત સરકારના wdc વિભાગ દ્વારા વાર્ષિક આવક બે લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોય તો તે આ યોજના માટે લાભ લઇ શકે છે.

Also Read : સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર મરણોત્તર સહાય યોજના

વહાલી દીકરી યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ (Required Documents of Vahali Dikri Yojana 2022)

જે માતાપિતા તેમની દીકરી માટે વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ લેવા માંગે છે તેમના માતા-પિતાને નીચે આપેલા બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ની આવશ્યક જરૂરિયાત રહેશે.

 1. દીકરીનો જન્મ પ્રમાણપત્ર
 2. માતા-પિતાનું આધાર કાર્ડ અથવા તો દીકરી નું આધાર કાર્ડ હોય તો
 3. આવકનો દાખલો
 4. દંપતીને પોતાના હયાત બધા જ બાળકોના જન્મ પ્રમાણપત્ર
 5. રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 6. આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 7. વાલી દિકરી યોજના નું સોગંદનામું

Also Read : UWIN Card Yojana 2022

વહાલી દીકરી યોજના ની પાત્રતા (Vahli Dikri Yojana Eligibility Criteria)

જે વ્યક્તિ વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ લેવા માંગતી હોય તો તેમણે નીચે આપેલી બધી જ પાત્રતા જ્યારે રાખવી જરૂરી છે.

 • અરજી કરનાર માતા-પિતાની પહેલી બે છોકરીઓ આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે
 • અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ગુજરાત રાજ્યો માં રહેતો હોવો જરૂરી છે.
 • અરજી કરનાર વ્યક્તિ પાસે બેન્કનું એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે.
 • અરજી કરનાર વ્યક્તિ ની વાર્ષિક આવક કે બે લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of Vahali Dikri Yojana

Q: વ્હાલી દીકરી યોજના શું છે?
Ans: આ યોજનાએ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે અને આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતની દીકરીઓને 110000 રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે.

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનામાં લાભ લેવા માટે વાર્ષિક આવક કેટલી હોવી જોઈએ?
Ans: બે લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનાના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરી શકાશે?
Ans: આ ટૂંક સમયમાં આ યોજના ફોર્મ ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ભરાવાના શરૂ થઈ જશે.

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ક્યાંથી મળશે?
Ans: આંગણવાડી કેન્દ્ર માંથી, CDPO કચેરી ખાતેથી, જિલ્લાના બાળ મહિલા અધિકારીશ્રીની કચેરી પરથી વિનામૂલ્યે વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે.

19 thoughts on “વ્હાલી દીકરી યોજના 2022 | Vahali Dikri Yojana 2022 : Read Now”

Leave a Comment