ટીબી તબીબી સહાય યોજના 2022 | TB Tabibi Sahay Yojana 2022 : Read Now

TB Tabibi Sahay Yojana 2022 | ટીબી તબીબી સહાય યોજના 2022 : ગુજરાત સરકાર ની આરોગ્ય શાખા દ્વારા ઘણા પ્રકાર ની આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓ અમલ માં મુકેલ છે.જેનાથી રાજ્ય નાં નાગરીકો ને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ માં આર્થિક રીતે લાભ મળી રહે.અહીંયા આપડે TB Tabibi Sahay Yojana 2022 વિશે વાત કરવામાં છીએ.જેમાં અરજી ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ વગેરે વિશે ચર્ચા કરીશું.

ગુજરાત સરકાર હંમેશા કોઈ ને કોઈ યોજનાઓ સમય સમય પર અમલ માં લાવે જ છે.જેના થી રાજ્ય ના નાગરીકો નો આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક વિકાસ થઈ શકે. Health And Famaly Welfare Department Gandhinagar દ્વારા રાજ્ય નાં આરોગ્ય વિભાગ મા આ યોજના ચાલી રહી છે.જેમાં ટીબી રોગથી પીડાતા દર્દીઓ ને આરોગ્ય શાખા તરફથી 6,000 રૂપિયા ની સહાય આપવામાં આવે છે.જેમાં 3,000 રૂપિયા PHC સેન્ટર તરફ થી અને 3,000 રૂપિયા ટીબી ના પ્રોગ્રામ તરફ થી આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : NMMS Scholarship Yojana 2022

ટીબી તબીબી સહાય યોજના 2022 | TB Tabibi Sahay Yojana 2022
ટીબી તબીબી સહાય યોજના 2022 | TB Tabibi Sahay Yojana 2022

આ પ્રકાર ની બીજી ઘણી યોજનાઓ પણ અમલ માં છે.માં કાર્ડ યોજના, કેન્સર સહાય યોજના, માતૃ વંદના યોજના અને હાલ માંજ અમલ માં આવેલ કોરોના મૃત્યુ સહાય યોજના થકી જરૂરિયાત વાળા લાભાર્થીઓ તેનો લાભ મેળવી શકે અને તેમની આરોગ્યલક્ષી આર્થિક મદદ મળી રહે.

TB Tabibi Sahay Yojana – Highlights

યોજના નું નામ : ટીબી તબીબી સહાય
સહાય : 6,000/- રૂપિયા
રાજ્ય : ગુજરાત
ઉદ્દેશ : ટીબી રોગ ના દર્દીઓ ને પોષ્ટિક ખોરાક માટે
લાભાર્થી : ટીબી રોગ નાં દર્દીઓ
અરજી નો પ્રકાર : Offline
સંપર્ક : PHC સેન્ટર UHC સેન્ટર

વધુ વાંચો : Electric Bike Sahay Yojana 2022

Gujarat TB Tabibi Sahay Yojana 2022

જે વ્યક્તિ ને ટીબી રોગ થયો હોય તો તેને ટીબી ની દવા લેવી પડે છે અને સાથે સારો ખોરાક પણ લેવો પડે છે તો સરકાર તરફ થી ટીબી નાં દર્દીઓ જ્યા સુધી તેમને ટીબી રોગ ની દવા ચાલુ હોઈ ત્યાં સુધી દર મહિને 500 રૂપિયા એટલે કે ટીબી રોગ ની દવા 6 મહિના સુધી ચાલે છે તો ટીબી નાં દર્દી ને કુલ 3,000 રૂપિયા ની સહાય મળે છે.જેમાં દર્દી જો ગામડા મા રહેતા હોઈ તો તેઓ નજીક નાં PHC સેન્ટર પર જઈ ને સહાય મેળવી શકે છે અને ગામ ના આરોગ્ય કર્મચારી પાસે થી પણ અરજી કરી શકે છે. અને જો દર્દી શહેરી વિસ્તાર માં રહેતા હોઈ તો તેઓ નજીક નાં અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર જઈને આ સહાય મેળવી શકે છે.

આ પણ વાંચો : Divyang Bus Pass Yojana 2022

Nikshay Poshan Yojana 2022

આ સહાય પણ ટીબી નાં દર્દી ને સારા ખોરાક માટે ચૂકવવા માં આવે છે જેમાં સરકાર દ્વારા ચાલતા ટીબી રોગ નિર્મૂલન કાર્યક્રમ તરફ થી દર મહિને 500 રૂપિયા એટલે કે 6 મહિના સુધી મા 3,000 ચૂકવવા માં આવે છે.જેમાં NTEP(National Tuberculosis Elemination Program) પ્રોગ્રામ ના સુપરવાઈઝર પાસે થી આની સહાય મેળવવાની હોઈ છે. જેમાં તેઓ જ્યારે ટીબી ની દવા ચાલુ કરે ત્યારે જ આ સહાય માટે દર્દી પાસે થી તેની બેંક ની માહિતી લઈ ને Nikshay Portal પર Online Sabmit કરી આપે છે અને સહાય તરત જ બેંક નાં ખાતા મા DBT દ્વારા જમાં થઈ જાય છે.

એમ કુલ બંને સહાય થકી ટીબી નાં દર્દીઓ ને સરકાર નાં આરોગ્ય વિભાગ તરફ થી ટોટલ 6,000 રૂપિયા ની સહાય આપવામાં આવે છે.જે ટીબી નાં દર્દી ને પોષ્ટિક ખોરાક માટે આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : Education Loan Yojana 2022

TB Tabibi Sahay Yojana 2021 Benefits

આ સહાય 2 પ્રકારે ચૂકવવા માં આવે છે. એક સરકાર દ્વારા ચાલતા ટીબી રોગ નિર્મૂલન કાર્યક્રમ તરફ થી દર મહિને 500 રૂપિયા એટલે કે 6 મહિના સુધી મા 3,000 ચૂકવવા માં આવે છે.જેમાં ટીબી સુપરવાઈઝર જ્યારે દર્દી ની દવા ચાલુ કરે છે ત્યારે જ બેંક ની માહિતી દર્દી પાસે થી લઇ ને Online Upload કરી આપે છે અને દર્દી ને દર મહિને 500 રૂપિયા એટલે કે 6 મહિના સુધી 3,000 રૂપિયા ની સહાય મળે છે.અને બીજા 3,000 રૂપિયા દર્દી ને તે જે ગામ ના હોઈ ત્યાં તેમના નજીક નાં આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જઈને તબીબી સહાય માટે ની અરજી કરવાની હોય છે જે તમને ગામના આરોગ્ય કાર્યકર અરજી લખી ને તૈયાર કરી આપે છે. અને પછી તે અરજી ને PHC સેન્ટર પર જઈને જમાં કરવાની હોઈ છે.

TB Tabibi Sahay 2021 ની પાત્રતા

 • ટીબી નાં રોગ મા આ સહાય માટે દર્દી ગુજરાત રાજ્ય નાં વતની હોવા જોઈએ.
 • દર્દી ને ટીબી ની બીમારી થયેલ હોવી જોઈએ.
 • આ સહાય માટે જે વ્યક્તિ ને ટીબી ની બીમારી હોઈ અને તેઓ હાલ ટીબી ની સારવાર સરકારી દવાખાને કરાવી રહ્યા હોઇ તેવા દર્દી ઓ આ સહાય લઈ શકે છે.
 • ટીબી ની સારવાર 6 મહિના ની હોઈ છે માટે દર્દી સરકારી દવાખાના ની સારવાર લેવી જરૂરી છે.
 • 6 મહિના ની ટીબી ની સારવાર પૂર્ણ કરવી ફરજીયાત છે.

આ પણ વાંચો : Pradhanmantri Matru Vandana Yojana 2022

Gujarat TB Tabibi Sahay Yojana Income Limit

 • આ તબીબી સહાય માટે ની આવક મર્યાદા આરોગ્ય શાખા તરફ થી નક્કી કરવામાં આવેલ છે જેમા ગામડા ની અને શહેરી વિસ્તાર ની વાર્ષિક આવક મર્યાદા નીચે મુજબની છે.
 • ગામડા ના લાભાર્થી માટેની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 47,000/- રાખેલ છે.
 • શહેરી વિસ્તાર ના લાભાર્થી માટે વાર્ષિક આવક મર્યાદા 68,000/- રાખેલ છે.
 • આ આવક નો દાખલો PHC સેન્ટર ખાતે થી મળતી સહાય માટે આપવાનો રહેશે.બાકી Nikshay Poshan sahay માટે આવક નાં દાખલા ની જરૂર રહેતી નથી.

ટીબી તબીબી સહાય યોજના માટે ના આધાર પૂરાવા

ટીબી સહાય નું ફોર્મ ભરી ને જો આપ ગામડા મા રહેતા હોઈ તો આપના નજીક ના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને જો શહેરી વિસ્તાર માં રહેતા હોઈ તો અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર જઈ ને નીચે મુજબ ના આધાર પુરાવા સાથે રજૂ કરવાનું રહેશે.

 1. લાભાર્થી નું આધાર કાર્ડ ની નકલ
 2. લાભાર્થી ના રેશન કાર્ડ ની નકલ
 3. વાર્ષિક આવક નો દાખલો
 4. અનુસુચિત જાતિ ના લાભાર્થી માટે જાતિ નો દાખલો-Obc જાતિ માટે ઓબીસી. નો દાખલો
 5. અનુસુચિત જાતિ ના લાભાર્થી માટે જાતિ નો દાખલો-Obc જાતિ માટે ઓબીસી. નો દાખલો
 6. લાભાર્થી ની બેંક પાસબુક ની નકલ
 7. ટીબીની સારવાર ચાલુ હોઈ તેના બધા રિપોર્ટ અને આધાર પુરાવા
 8. લાભાર્થી ના 2 ફોટા

TB Tabibi Sahay Yojana માટે અરજી પ્રક્રિયા

 • આ સહાય માટે લાભાર્થી ને નિયત નમૂનામાં અરજી ફોર્મ ભરવાનું હોઈ છે અને તેની જોડે ઉપર મુજબ ના બધા આધાર પુરાવાઓ PHC સેન્ટર ખાતે રજૂ કરવાના રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ ગામડા નાં લાભાર્થી ને તેમના નજીક નાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC) સેન્ટર પર જઈને ત્યાં ના મેડિકલ ઓફિસર પાસે સહી સિક્કા કરવી ને અરજી ફોર્મ ત્યાં આપવાનું હોઈ છે.અને જો દર્દી નાં ગામ માં આરોગ્ય કાર્યકર હોઈ તો તેમને આ સંપૂર્ણ ભરેલી અરજી આપવાની હોઈ છે.
 • ઉપર મુજબ ની પ્રક્રિયા શહેરી વિસ્તાર ના લાભાર્થી ને તેઓ ના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર (UHC) પર જઈ ને ત્યાં અરજી કરવાની હોઈ છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

TB Tabibi Sahay Yojana Contact Office

આ યોજના માં ટીબી ના દર્દી ને તેની સારવાર ચાલુ હોઈ ત્યાં સુધી દર મહિને 500 રૂપિયા ની સહાય મળે છે જેમાં ટીબી રોગ ની સારવાર 6 માસ ની હોઈ છે તો દર્દી ને 3,000 રૂપિયા ની સહાય મળે છે. જેમાં માટે આપના નજીક નાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જઈને આપ આ વિશે ની વધું માહિતી મેળવી શકો છો.અને જો આપ શહેરી વિસ્તાર માં રહેતા હોઈ તો આપ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર (UHC) પર જઈ ને આ સહાય ની માહીતી મેળવી શકો છો.

અને વધુ માં બીજી Nikshay Poshan Yojana અંતર્ગત પણ દર્દી ને 3,000 રૂપિયા ની સહાય મળે છે.જેમ આપ ટીબી નિર્મૂલન કાર્યક્રમ સુપરવાઈઝર પાસે થી વધારે માહિતી મેળવી શકો છો.

Leave a Comment