સંત સુરદાસ સહાય યોજના 2022 | Sant Surdas Sahay Yojana 2022 : Apply Now

Sant Surdas Sahay Yojana 2022 | સંત સુરદાસ સહાય યોજના 2022 : કેન્‍દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા Social Security માટેની ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનાઓ, દિવ્યાંગ સહાય યોજનાઓ, વિધવા પેન્‍શન યોજના, https://sarkariyojanaguj.com/niradhar-vrudh-sahay-yojana/વૃધ્ધ સહાય યોજનાઓ વગેરે ચલાવવામાં આવે છે. સરકારી યોજનાઓનો લાભ લઈને સમાજના નિરાધાર વૃધ્ધો, દિવ્યાંગો અને વિધવા લાભાર્થીઓ સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે.

વધુ વાંચો : Gujarat Anganwadi Recruitment

સંત સુરદાસ સહાય યોજના 2022 | Sant Surdas Sahay Yojana 2022

સામાજિક સુરક્ષા માંગતા આવા લાભાર્થીઓને સરળતાથી લાભ મળે તે માટે ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારની Sarkari Yojana માટે વિવિધ વિભાગો દ્વારા ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે e Samajkalyan, Digital Gujarat Portal, NSAP Portal વગેરે બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં e samaj દ્વારા Divyang Lagna Sahay, Palak Mata Pita Yojana, Niradhar Vrudh Sahay Yojana તથા Sant Surdas Yojana વગેરે 58 થી વધુ યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે

Sant Surdas Yojana Gujarat – e samaj kalyan | સંત સુરદાસ યોજના | Divyang Pension Yojana Gujarat । વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ । e samaj kalyan portal । સમાજ કલ્યાણ યોજનાઓ

Sant Surdas Sahay Yojana 2022 – Highlights

યોજનાનું નામ : સંત સુરદાસ સહાય યોજના 2022
Supervised By : SJED (Social Justice & Empowerment Department of Gujarat Government)
Launched By ગુજરાત સરકાર (Government of Gujarat)
લાભાર્થીઓ : ગુજરાત રાજ્યના દિવ્યાંગ લોકો દિવ્યાંગ તેની ટકાવારી 80% કે તેનાથી વધુ મળવાપાત્ર લાભ દિવ્યાંગ લોકોને દર મહીને 600/- રૂપિયા આર્થિક સહાય મળવાપાત્ર થશે.
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ : https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

સંત સુરદાસ સહાય યોજનાનો હેતુ

આત્મા સંત સુરદાસ યોજના SJED (Social Justice & Empowerment Department of Gujarat Government) વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે અને આ વિભાગનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જે લોકો ગુજરાતમાં 80 ટકા કે તેથી વધુ ઉંમર ધરાવતા હોય તો તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે

વધુ વાંચો : Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana

સંત સુરદાસ સહાય યોજના

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સંત સુરદાસ યોજના સહાય ગુજરાતમાં વસતા દિવ્યાંગ લોકો માટે અને જેમની 80% કે તેનાથી વધુ હોય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા 600 રૂપિયા પ્રતિ મહિને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે

સંત સુરદાસ સહાય યોજના માટેની પાત્રતા

સંત સુરદાસ યોજના માટે ની પાછળ તથા તેમની શરતો મુજબ આપેલી છે જો તમે એમની શરતો પાલન થાય તો તમે આ યોજના માટે લાભ લઈ શકશો

 • ગુજરાતમાં વસતા દિવ્યાંગ લોકોને દિવ્યાંગતા એ 80% કે તેનાથી વધુ હોય તો તેમને આ સંત સુરદાસ યોજના નો લાભ થવા માટે સક્ષમ રહેશે.
 • અરજી કરનાર વ્યક્તિ ની ઉંમર એ 0 ઝીરો વર્ષથી લઈને 17 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જરૂરી છે.
 • અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તેમજ બીપીએલ યાદીમાં ઝીરો થી 20 મેચનો સ્કોર ધરાવતો હોવા જોઈએ તે આ યોજના માટે લાભ લઈ શકે છે.
 • જે વ્યક્તિએ શહેરી વિસ્તારમાં તેમજ ગરીબી રેખા હેઠળ રહેતો હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે

વધુ વાંચો : Pradhan Mantri Kusum Yojana

સંત સુરદાસ સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જે વ્યક્તિ સંત સુરદાસ યોજના માટે અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેમની નીચે આપેલા બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂરિયાત રહે છે આ ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન અરજી અથવા ઓફલાઇન અરજી કરેલ આ દરમિયાન તેમની જરૂરિયાત રહેશે તેથી નીચે ડોક્યુમેન્ટ નિલેશ આપેલી છે

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડની નકલ
 • સિવિલ સર્જનશ્રીનું દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો (રેશનકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ / ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્‍સ વગેરે)
 • ઉંમર અંગેનો પુરાવો (L.C / જન્મનો દાખલો કોઈપણ એક)
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 0 થી 20 નો BPL સ્કોરનો ગ્રામ પંચાયતનો દાખલો / સુવર્ણ જયંતિ કાર્ડ પૈકી કોઈપણ એક
 • બેંક પાસબુકની નકલ
 • આધારકાર્ડ

વધુ વાંચો : Low Cost Onion Storage Structure Yojana

સંત સુરદાસ સહાય યોજના દિવ્યાંગ ટકાવારી

Disabled Person Pension Scheme નો લાભ આપવા માટે e Samaj દ્વારા દિવ્યાંગતાની ટકાવારી નક્કી થયેલી છે. કઈ-કઈ દિવ્યાંગતા માટે કેટલી ટકાવારી નક્કી થયેલી છે તે નીચે મુજબ છે

ક્રમ નંદિવ્યાંગતા      મળવાપાત્ર લાભ માટે
દિવ્યાંગતાની ટકાવારી
1અંધત્વ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
2આનુવંશિક કારણોથી થતો સ્નાયુક્ષય80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
3સાંભળવાની ક્ષતિ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
4ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
5સામાન્ય ઇજા જીવલેણ રકતસ્ત્રાવ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
6ઓછી દ્રષ્ટી80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
7ધ્રુજારી સ્નાયુબધ્ધ કઠોરાતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
8બૌધ્ધિક અસમર્થતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
9હિમોગ્લોબિનની ઘટેલી માત્રા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
10રકતપિત-સાજા થયેલા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
11દીર્ધકાલીન અનેમિયા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
12એસીડના હુમલાનો ભોગ બનેલા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
13હલન-ચલન સથેની અશકતતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
14સેરેબલપાલ્સી80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
15વામનતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
16માનસિક બિમાર80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
17બહુવિધ સ્કલેરોસિસ-શરીરની પેશીઓ
કઠણ થવાની વિકૃતિ
80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
18ખાસ અભ્યાસ સંબંધિત દિવ્યાંગતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
19વાણી અને ભાષાની અશકતતા80% કે તેથી વધુ
20ચેતાતંત્ર-ન્યુરોની વિકાસલક્ષી
સ્થિતિમાં ક્ષતિ
80% કે તેથી વધુ
21બહેરા અંધત્વ સહિત અનેક અપંગતા80% કે તેથી વધુ

વધુ વાંચો : Water Soluble Khatar Sahay Yojana

Sant Surdas Sahay Yojana Online Apply

Gujarat Yojana માટે નાગરિકોને સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તેવા હેતુથી Online Form ભરવાની સેવા ઉભી કરવામાં આવે છે. Application for financial assistance for disabled under Sant Surdas Yojna નો લાભ લેવા માટે Samaj Kalyan Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. જે માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ અનુસરવાના રહેશે.

 • સૌપ્રથમ Google Search Bar માં જઈને ‘e samaj kalyan portal’ ટાઈપ કરવું.
 • જેમાં ઈ સમાજ કલ્યાણની ઓનલાઈન અરજી માટેની વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ ખોલવાની રહેશે.
 • ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર નવા User હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ e samaj kalyan Citizen Login” પર Click કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું વ્યકિતગત પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા જે પ્રમાણે પોતાની જ્ઞાતિ રજીસ્ટ્રેશન વખતે બતાવી હશે તે મુજબ યોજનાઓ બતાવતી હશે.
 • જેમાં Sant Surdas Yojana Online Form પર જઈને પોતાની માહિતી ભરીને અરજી સબમીટ કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s Of Sant Surdas Sahay Yojana

Q: સંત સુરદાસ આ યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય કેટલી છે?
Ans: 600/- રૂપિયા પ્રતિમાસ
Q: સંત સુરદાસ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે દિવ્યાંગ તેની ટકાવારી કેટલી હોવી જોઈએ?
Ans: 80% કે તેનાથી વધુ
Q: સંત સુરદાસ યોજના કયા વિભાગ હેઠળ ચલાવામાં આવે છે?
Ans: SJED (Social Justice & Empowerment Department of Gujarat Government)
Q: સંત સુરદાસ સહાય યોજનાની અરજી કરવાની ઓફીસર વેબસાઈટ કઈ છે?
Ans: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

Leave a Comment