પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય યોજના 2022 | Patrolling Boat Sahay Yojana 2022 : Apply Now

Patrolling Boat Sahay Yojana 2022 | પેટ્રોલીંગ બોટ સહાય યોજના 2022 : આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા માછીમારો માટેની એક નવી યોજના વિશે વાત કરવાના છીએ. માછીમાર સહાય યોજનામાં માછીમારની પ્રગતિ થાય એ માટે સરકાર તરફ થી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલ માં મુકવામાં આવી છે. જેમાં આજે આપણે પેટ્રોલીંગ બોટ સહાય યોજના વિષે જાણકારી મેળવીશું. ક્યાં માછીમારોને લાભ મળશે, ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે, અરજી કઈ રીતે કરવાની રહેશે તેની તમામ માહિતી વિશેઆપણે આજે જાણીશુંAgricultural, Farmer Welfare & Co-operation Department દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. ખેડૂતો, પશુપાલકો,મત્સ્ય પાલકોની તમામ યોજનાઓ ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલના માધ્યમ થકી મત્સ્ય પાલનની યોજના વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું.

પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય યોજના 2022 | Patrolling Boat Sahay Yojana 2022

ikhedut પોર્ટલ પર ખેતીવાડી ની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજના તથા મત્સ્યપાલનની યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં Department of Fisheries દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે. જેવી કે ગિલનેટ સહાય યોજના, તળાવ સુધારણા, નવા મત્સ્ય તળાવોના બાંધકામ, પેટ્રોલિંગ બોટ વગેરે 55 થી વધુ યોજનાઓ ચાલે છે. પ્રિય વાંચકો આજે પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય યોજના વિશે માહિતી આપીશું. જેમાં પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય મેળવવા કેવી રીતે અરજી કરવી, ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ વગેરે માહિતી મેળવીશું

વધુ વાંચો : Water Pump Sahay Yojana

Patrolling Boats યોજનાનો હેતુ

Gujarat Fisheries Aid Scheme દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. મત્સ્ય ઉછેર કરતા માછીમારોને આ યોજનાની સહાય આપવામાં આવે છે. મત્સ્ય ઉછેર કરતા 200 હેકટરથી વધુ FRL ધરાવતા જળાશય માટે આ યોજનાનો લાભ આપવાનો હેતુ રહેલો છે.

Patrolling Boat Sahay Yojana 2022 – Highlights

યોજનાનું નામ : પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય યોજના 2022 (Patrolling Boat Sahay Yojana)
યોજનાનો ઉદ્દેશ : માછીમારોને પેટ્રોલિંગ બોટની ખરીદી પર આર્થિક સહાય
લાભાર્થી : ગુજરાતની માછીમારો
સહાયની રકમ : પેટ્રોલિંગ બોટની ખરીદી ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 2.50 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે.
અધિકૃત વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય મેળવવાની પાત્રતા

મત્સ્ય વિભાવ દ્વારા આ યોજનાની ઓનલાઇન અરજીઓ ikhedut portal પરથી સ્વીકારવામાં આવે છે. આ યોજનાની સહાય મેળવવા કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • મત્સ્ય પાલન કરવા માટે 200 હેકટરથી વધુ F.R.L ધરાવતા જળાશયના અરજદારને લાભ આપવામાં આવશે.
 • લાભાર્થીએ બોટ ખરીદવા માટે જિલ્લાની કચેરી ખાતે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મેળવવાની રહેશે.
 • મંજૂરી મળ્યા બાદ જ બોટ ખરીદવાની રહેશે.
 • અરજદારે બોટની ખરીદી માન્ય થયેલા બોટ બિલ્ડીંગ યાર્ડ પાસેથી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • આ યોજનાનો લાભ આજીવન એક જ વખત મળવાપાત્ર થશે.
 • ગુજરાતના નાગરિકોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • આંતર દેશીય માછીમાર કરતા અરજદારોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.

વધુ વાંચો : Smart Hand Tool Kit Yojana

Patrolling Boats scheme હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ માટેની આ યોજનાનો લાભ Fisheries Department Gujarat દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં પેટ્રોલીંગ બોટની ખરીદીમાં સીધી સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ શું શું લાભ મળે તે નીચે મુજબ છે.

 • બોટની ખરીદી ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 2.50 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.
 • અનુસૂચિત જાતિના અરજદારના કિસ્સાઓમાં ખર્ચના 75% અથવા રૂપિયા 3.75 લાખ બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળે. આ લાભ મત્સ્ય પરિવહન વાહન માટે છે.
 • મત્સ્ય પરિવહન માત્ર ફોર વ્હીલર વાહનની ખરીદી કિંમતના 75% સહાય અથવા રૂપિયા 4.50 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે.
 • મત્સ્ય પરિવહન માટે થ્રી વ્હીલ વાહનની ખરીદ કિંમતના 75% સહાય અથવા તો 1.50 લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.

વધુ વાંચો : New Free Drum and Two Plastic Tub Yojana

Required Document for Gujarat Fisheries Aid Scheme

ikhedut portal પર અલગ-અલગ યોજનાઓ ઓનલાઈન ચાલે છે. દરેક યોજનાના નિયમો અને પાત્રતા જુદી-જુદી હોય છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.

 • અરજદારના આધારકાર્ડની નકલ (ફરજિયાત)
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • બેંક ખાતા પાસબુક
 • માછીમાર તરીકે રજીસ્ટેશન પ્રમાણપત્ર

વધુ વાંચો : One Stop Center Yojana

How To Apply Online Patrolling Boats Scheme

ગુજરાતના આંતરરાજ્યની માછીમારી સાથે જોડાયેલા નાગરિકોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut Portal પરથી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે. અરજદાર દ્વારા યોજનાનો લાભ લેવા માટે કોઈપણ જગ્યાએથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

 • તમારા મોબાઈલમાં સૌપ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ikhedut portal ખોલવાની રહેશે..
 • હવે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ Home Page પર દેખાતા “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લીક કર્યા બાદ “મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ’ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • અત્યારે હાલમાં “મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ” માં નંબર-19 પર ‘પેટ્રોલિંગ બોટ’ પર ‘અરજી કરો’ તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જો તમે અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • અરજદાર માછીમાર દ્વારા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Image Code નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • અરજદારેએ ikhedut portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • હવે ‘નવી અરજી કરવા ક્લિક કરો’ પર Click કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ “અરજી સેવ કરો” એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી Confirm કરવાની રહેશે. એકવાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબરમાં કોઈપણ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • લાભાર્થીએ Online Application કર્યા બાદ પોતાની અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of Patrolling Boat Sahay Yojana

મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવાની હોય છે?
મત્સ્યોદ્યોગ માટેની યોજનાના આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે.

પેટ્રોલિંગ બોટ સહાય યોજના કયા વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?
આ યોજના Fisheries Department Gujarat દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

Patrolling Boat Scheme માં કેટલી સહાય મળે છે?
પેટ્રોલિંગ બોટની ખરીદી માટે કુલખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 2.50 લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે. તથા અનુસુચિત જ્ઞાતિઓના નાગરિકો માટે અલગ લાભ મળે છે.

પેટ્રોલિંગ બોટ યોજનાનો લાભ કેવા પ્રકારના માછીમારોને મળે છે?
ગુજરાતના મૂળ નાગરિકો અને આંતરદેશીય માછીમારી કરતાં અરજદારોને આ યોજનાનો લાભ મળે છે.

Leave a Comment