પશુ સંચાલિત વાવણીયો 2022 | Pashu Sanchalit Vavaniyo 2022

Pashu Sanchalit Vavaniyo 2022 |પશુ સંચાલિત વાવણીયો 2022 : આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટેની એક નવી યોજના વિશે વાત કરવાના છીએ. ખેડૂત સહાય યોજનામાં ખેડૂતોની પ્રગતિ થાય એ માટે સરકાર તરફ થી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલ માં મુકવામાં આવી છે. જેમાં આજે આપણે પશુ સંચાલિત વાવણીયા વિશે જાણકારી મેળવીશું. ક્યાં ખેડૂતોને લાભ મળશે, ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે, અરજી કઈ રીતે કરવાની રહેશે તેની તમામ માહિતી વિશેઆપણે આજે જાણીશુંઆઈ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા ખેડૂતો સરળતા થી ખેતીવાડી ની યોજનાઓ પશુપાલન ની યોજનાઓ બાગાયતી યોજનાઓ અને મત્સ્યપાલન ની યોજનાઓ માહિતી અને લાભ મેળવી શકે છે.

અત્યારે I Khedut Portal પર ખેતીવાડી ની યોજનાઓ માં ખેડૂતો ને વાવણી કરવા માટે પશુસંચાલિત વાવણી (ઓરણી) ખરીદવા પર સરકાર દ્વારા સબસીડી આપવામાં આવી રહી છે.

વધુ વાંચો : Low Cost Onion Storage Structure Yojana

પશુ સંચાલિત વાવણીયો 2022 | Pashu Sanchalit Vavaniyo 2022

જે ખેડૂતભાઈઓને ઓરણી લેવાની હોય તે ખેડૂતભાઈ આ લેખને અંત સુધી જરૂર થી વાંચજો આ લેખ માં અમે ઓરણી ની ખરીદી પર કેટલા રૂપિયા સુધી સહાય મળશે અને ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે વગેરે જેવી માહિતી આપી છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં જંગલીય, પર્વતીય વિસ્તારમાં કે અન્ય કોઈપણ સ્થળો પર વસવાટ કરતા હોય અને જેઓ હાલમાં પણ પશુ સંચાલિત ખેતી કરતા હોય તેઓને સાધન સહાય આપવાનો ઉદ્દેશ છે. નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો જો પશુ આધારિત વાવણી કરતા હોય તો પશુ સંચાલિત વાવણીયો આપવામાં આવશે. આ સહાય યોજના પર 40 થી 50% સુધી સબસીડી આપવામાં આવશે

Pashu Sanchalit Vavaniyo – પાત્રતા

 • અરજદાર નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા, OBC, એસ.સી. એસ.ટી, જનરલ જ્ઞાતિઓને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • ખેડૂત જમીન રેકોર્ડ અથવા ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ કે વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો.
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો.
 • દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો

વધુ વાંચો : Water Soluble Khatar Sahay Yojana

Pashu Sanchalit Vavaniyo – Highlights

યોજનાનું નામ : પશુ સંચાલિત વાવણીયો(Pashu Sanchalit Vavaniyo)
ઉદ્દેશ : ખેત મજૂરોને રાહત દરે સાધન સહાય
લાભાર્થી : નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને
સહાયની રકમ : કુલ ખર્ચના 40 અને 50% અથવા રૂપિયા 8000 અને 10,000 (દસ હજા) બે માંથી જે ઓછું હોય તે (જ્ઞાતિ મુજબ)
માન્ય વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

પશુ સંચાલીત વાવણીયો મેળવવાની શરતો

 • Gujarat State Portal- ikhedut પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • આ યોજનાનો લાભ નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે વિભાગ દ્વારા પેનલમાં સમાવેશ કરેલ હોય તેવા ઉત્પાદકના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહેશે

વધુ વાંચો : Bagayat Sahay Yojana

Ikhedut પોર્ટલ દ્વારા યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ

ગુજરાત રાજ્યના નાના,સીમાંત ખેડૂતો અને મહિલા ખેડૂતોને જાતિ આધારિત કુલ ખર્ચના 40 અને 50% અથવા રૂપિયા 8000 અને 10,000 (દસ હજા) બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભાર્થીને મળવાપાત્ર થશે. રાજ્યમાં જ્ઞાતિ અને યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સબસીડીની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • સ્કીમ- AGR 2 (FM) મહિલા, નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે આ સ્કીમમાં સમાવેશ થનાર લાભાર્થીઓને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 10,000 બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. અન્ય ખેડૂતો માટે:- કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂપિયા 8,000 બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે.
 • સ્કીમ- AGR 3 (FM) અનુસુચિત જન જાતિના ખેડૂતો માટે આ ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 10,000 બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે.
 • સ્કીમ- AGR 4 (FM) અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો માટે આ જ્ઞાતિના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 10,000 બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે.
 • SMAM નાના / સિંમાંત/ મહિલા/ અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૦૦૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર થશે. અન્ય ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.

વધુ વાંચો : Kacha Mandap Sahay Yojana

યોજનાનો લાભ લેવા માટેના ડોક્યુમેન્‍ટ

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા વર્તમાન વર્ષમાં સરકારની નવી યોજનાઓના ઓનલાઇન ફોર્મ સ્વીકારવાના શરૂ થયેલ છે. જેમાં આ સહાય યોજના માટે Form ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જરૂર પડશે.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • ikhedut portal 7 12 8a ની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જમીનના 7/12 અને 8-અ માં સંયુક્ત ખાતેદારના કેસમાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક

Pashu Sanchalit Vavaniyo Ikhedut Online Apply

પશુ સંચાલિત વાવણીયો યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી, તાલુકાઓની કચેરીમાંથી, ઓનલાઈન વર્ક તથા કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Application કરાવી શકશે.

 • સૌપ્રથમ ‘ગુગલ સર્ચ એન્‍જિન” માં ‘ikhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં વિભાગની અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • Khedut Yojana માટેની વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” Open કર્યા બાદ જ્યાં પશુ સંચાલિત વાવણીયો પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 • જેમાં “Pashu Sanchalit Vavaniyo” માં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • નવા પેજ પર તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો પહેલાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ ઓનલાઈન અરજીની કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતેએ I khedut portal પર Online Registration કરેલું નથી તો ‘ના’ પસંદ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.
 • ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે. એકવાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી ઓનલાઈન અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કે વધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત ઓનલાઇન અરજી નંબરના આધારે યોજનાની પ્રિન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

12 thoughts on “પશુ સંચાલિત વાવણીયો 2022 | Pashu Sanchalit Vavaniyo 2022”

Leave a Comment