મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 | Mini Tractor Sahay Yojana 2022

Mini Tractor Sahay Yojana 2022 | મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 : આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટેની એક નવી યોજના વિશે વાત કરવાના છીએ. ખેડૂત સહાય યોજનામાં ખેડૂતોની પ્રગતિ થાય એ માટે સરકાર તરફ થી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલ માં મુકવામાં આવી છે. જેમાં આજે આપણે મીની ટ્રેક્ટર યોજના વિષે જાણકારી મેળવીશું. ક્યાં ખેડૂતોને લાભ મળશે, ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે, અરજી કઈ રીતે કરવાની રહેશે તેની તમામ માહિતી વિશેઆપણે આજે જાણીશું

ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક આઇ ખેડૂત પોર્ટલ (ikhedut Portal) બનાવવામાં આવ્યું છે. તેના દ્વારા ખેડૂતે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. વિશેષમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધારવા માટે ઉત્તમ બિયારણ તેમજ ઝીરો ટકાના દરે પાકધીરણ પણ આપવામાં આવે છે.

વધુ વાંચો : Kacha Mandap Sahay Yojana

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 | Mini Tractor Sahay Yojana 2022
મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 | Mini Tractor Sahay Yojana 2022

રાજ્યના નાના સીમાંત ખેડૂતોને ખેતીમાં સમય અને પૈસાનો બચાવ થાય તે હેતુ થી (Goverment of Gujarat) દ્વારા મીની ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર 40% થી 50% સુધીની એટલે કે 45000 થી 60000/- રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે.

આ યોજનાથી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના ખેડૂતો પણ પોતાની ખેતીમાં સમય સર કામ કરી શકે અને સારું ઉત્પાદન મેળવી શકે તે માટે ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો લાભ તમામ જ્ઞાતિના લોકોને મળવાપાત્ર રહેશે. આ યોજના હેઠળ 20HP સુધીના ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે

Mini Tractor Sahay Yojana 2022

યોજનાનું નામ : ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022
ઉદ્દેશ : ખેડૂતો ખેતી માં સારી રીતે અને ઝડપી ખેડ કરી શકે તે માટે આર્થીક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને ટ્રેક્ટર ની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવી રહી છે
લાભાર્થી : ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત
સહાયની રકમ : આ યોજના હેઠળ 20HP સુધીના ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર 40% થી 50% સુધીની એટલે કે 45000 થી 60000/- રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે.
ઓફિશિયલ
વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

વધુ વાંચો : Bagayat Sahay Yojana

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની પાત્રતા

રાજ્યના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની સહાય યોજનાઓ માટે અલગ અલગ પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. આથી ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબ ની પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

 • આ યોજનામાં લાભ મેળવવા માંગતો ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ તમામ જ્ઞાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીનનો રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • કૃષિ ખાતા દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડિસકવરીના હેતુ માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહે છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ખાતાદીઠ એક જ વાર મળવાપાત્ર રહેશે.

વધુ વાંચો : Water Soluble Khatar Sahay Yojana

Required Document For Mini Tractor Sahay Yojana

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની ઓનલાઇન આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટે નીચે મુજબ ના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે.

 • I khedut Portal 7-12
 • લાભાર્થીની આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • જો લાભાર્થી ખેડૂત ST અને SC જ્ઞાતિનો હોઈ તો તેની જાતિનું પ્રમાણપત્ર.
 • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ.
 • 7-12 અને 8-અ.
 • જો ખેડૂતની જમીન સંયુક્ત ખાતેદાર હોઈ તો તેવા કિસ્સા માં અન્ય ખેડૂતનું સંમતીપત્રક.
 • અરજી કરનાર ખેડૂત આત્માનું રેજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોઈ તો તે આપવાનું રહેશે.
 • બેંક ખાતાની પાસ બુકના પહેલા પેજનિન ઝેરોક્ષ.
 • જો ખેડૂત સહકારી મંડળી અથવા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોઈ તો તે વિગતો આપવાની રહેશે

વધુ વાંચો : Low Cost Onion Storage Structure Yojana

Mini Tractor Sahay Yojana Online Registration Process

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો એ નજીક ની તાલુકા કચેરીએ થી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહશે અથવા ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

 • ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે google પર Ikhedut Portal લખીને સર્ચ કરો.
 • ત્યાર બાદ સ્ક્રિન પર તમને Ikhedut Portal Official વેબસાઈટ જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે Ikhedut portal official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેના પર ક્લિક કરો
 • અહી ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રિન પર “બાગાયતી યોજનઓ” લખેલ હશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • “બાગાયતી યોજનાઓ” પર ક્લિક કાર્ય બાદ તેમાં “ટ્રેક્ટર સહાય યોજના” માં “અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સમ્ક્ષ એક અરજી ફોર્મ આવશે તેમાં માગ્યા મુજબની માહિતી ભરી ને તે ફોર્મ સબમિટ કરી દો.
 • આ અરજી ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કાઢી ને તે અરજી ફોર્મ પર આપેલ અડ્રેસ્સ પર જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની સાથે જમા કરવાના રહશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s Of Mini Tractor Sahay Yojana

ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં કેટલા રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવા પાત્ર રહેશે?

ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને આ યોજના દ્વારા અંદાજિત 40% થી 50% અથવા 45000/- થી 60000/- સુધીની સહાય મળવાપાત્ર રહશે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશય શુ છે?

આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતોને ખેતીમાં સમય અને પૈસાનો બચાવ થાય તે માટે તેમને ટ્રેક્ટર ની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવે છે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના દ્વારા કેટલા HP ના ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવી રહી છે?

આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 20 PTO HP ની ક્ષમતા વાળા ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવી રહી છે.

8 thoughts on “મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 | Mini Tractor Sahay Yojana 2022”

Leave a Comment