મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરૂચ ભરતી 2022 | Mid Day Meal Scheme Bharuch Recruitment 2022: Apply Now

Mid Day Meal Scheme Bharuch Recruitment 2022 : મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરૂચ દ્વારા કરારના આધારે જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને MDM સુપરવાઈઝરની પોસ્ટ પર ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. ભરૂચની નોકરીઓ માટે સ્નાતક, લાયક અને અનુભવી ઉમેદવારો પાસેથી ઑફલાઇન અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે. જેની વધારે માહિતી નીચે આપેલી છે.

વધુ વાંચો : E Samaj Kalyan Portal Yojana

મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરૂચ ભરતી 2022 | Mid Day Meal Scheme Bharuch Recruitment 2022

Mid Day Meal Scheme Bharuch Recruitment 2022 – Highlights

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ : મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરૂચ
પોસ્ટ : સુપરવાઈઝર અને પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર
ખાલી જગ્યાઓ : 10
જોબ સ્થાન : ભરૂચ
જોબનો પ્રકાર : કરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડ : પોસ્ટ દ્વારા ઑફલાઇન

પોસ્ટની વિગતો

  • સુપરવાઈઝર: 09 જગ્યાઓ
  • પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર: 01 પોસ્ટ

વધુ વાંચો : Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

શૈક્ષણિક લાયકાત

1.સુપરવાઈઝર

  • હોમ સાયન્સ/ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન સાયન્સમાં સ્નાતક
  • 2 થી 3 વર્ષનો અનુભવ

2.પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર

  • સ્નાતક
  • CCC કોર્સ પ્રમાણપત્ર
  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકે 02 વર્ષનો અનુભવ

ઉંમર મર્યાદા

18 વર્ષથી 35 વર્ષ

પગાર / પગાર ધોરણ

સુપરવાઈઝરરૂ. 15,000/-
યોજના ના સંકલનકર્તારૂ. 10,000/-

અરજી ફી

કોઈ અરજી ફી નથી.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા

MDM ભરૂચ ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે મોકલે.

સરનામું : જાહેરાત પર આપેલ છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment