મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 | Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022 : Apply Now

Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022 | મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા અવનવી યોજનાઓ બહાર પડતી હોઈ છે.આ યોજનાઓ ગુજરાત ના ગરીબીરેખા નીચે આવતા લોકો અને ખેડૂતોના વિકાસને ધ્યાનમાં લઈને બહાર પાડવામાં આવે છે આજે આપણે મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના વિષે માહિતી મેળવીશું. આ યોજના અનુસુચિત જાતિના સ્વરોજગારી મેળવવા માંગતા નાગરિકોને આર્થિક મદદરૂપ થવાના હેતુથી લોન સહાય પુરી પાડવામાં આવે છે

SJE Gujarat દ્વારા સમાજના નબળાં વર્ગો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ, શિષ્યવૃત્તિઓ આપવામાં આવે છે. Gujarat Schedule Cast માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ ધિરાણ માટેની યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજીઓ કરી શકો છો. અનુસૂચિત જાતિઓ માટે GSCDC Online પોર્ટલ બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર મારૂતિ ઈકો વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય. આ યોજના માટે શું પાત્રતા જરૂરી છે, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકાય?, ક્યા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ વગેરે માહિતી મેળવીશું.

વધુ વાંચો : Water Pump Sahay Yojana

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 | Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022
મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 | Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022

Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022 | મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 | Passenger Van | Passenger Van Sahay Yojana | Maruti Suzuki Eco Passenger Four Vehicle Loan Yojana | Vehicle Loan Scheme | પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર મારૂતી સુઝુકી વાન | Maruti Suzuki Eco | Maruti Suzuki Eco Loan | મારૂતી સુઝુકી ઈકો

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનાનો હેતુ

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation દ્વારા આ યોજનાનો લાભ SC જ્ઞાતિના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. આ યોજના અનુસૂચિત જાતિના બેરોજગાર તથા ધંધો કરવા શકિતમાન હોય એમને આપવામાં આવે છે. સ્વરોજગાર મેળવવા માટે મારૂતિ ઈકો વાન મેળવવા માંગતા હોય અનુસુચિત જાતિના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનો હેતુ આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે ખૂબ જ હળવા દરે લોન આપવામાં આવે છે.

Maruti Suzuki Eco Loan Yojana – Highlights

યોજનાનું નામ : મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના (Maruti Suzuki Eco Loan Yojana)
યોજના મુખ્ય ઉદ્દેશ : અનુસુચિત જાતિના સ્વરોજગારી મેળવવા માંગતા નાગરિકોને આર્થિક મદદરૂપ થવાના હેતુથી લોન સહાય
લાભાર્થી : ગુજરાતના અનુસુચિત જાતિ(એસ.સી) જ્ઞાતિઓ નાગરિકોને
મળવાપાત્ર લોન : આ યોજના હેઠળ કુલ-5.00 લાખ સુધી લોન મળવાપાત્ર થશે.
વ્યાજદર : માત્ર 6% વ્યાજે 5.00 લાખની લોન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ
: https://sje.gujarat.gov.in/

વધુ વાંચો : Smart Hand Tool Kit Yojana

Vehicle Loan Scheme Gujarat ની પાત્રતા

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation દ્વારા આ ધિરાણ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.જેના એપ્લિકેશન ફોર્મ GSCDC Online Gujarat દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર મૂળ ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર અનુસૂચિત જાતિના હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થીની ઉંમર 21 વર્ષ થી 50 વર્ષથી સુધી હોવી જોઈએ
 • લાભાર્થીની કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.1,20,000/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 1,50,000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર કે અરજદારના કુટુંબના કોઈ સભ્ય સરકારી કે અર્ધ સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાવતાં ન હોવા જોઈએ
 • અરજદાર વાહન ચલાવવા માટેનું લાયસન્‍સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • અરજદારે અગાઉ કોઈપણ સરકારી / અર્ધ સરકારી બેંક પાસેથી લોન લીધેલી ન હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે.

વધુ વાંચો : New Free Drum and Two Plastic Tub Yojana

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનામા મળતી લોનની રકમ

અનુસુચિત જાતિ નિગમ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ નિગમ દ્વારા 4,75,000/- લોન આપવામાં આવે છે અને લાભાર્થીએ 25,000/- નો ફાળો આપવાનો રહેશે. મારૂતી સુઝુકી વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર લોનમાં કુલ 5.00 લાખ સુધી મળવાપાત્ર થાય છે.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનાનો વ્યાજદર

ગુજરાત અનુસુચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર દ્વારા મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન માટે વ્યાજદર નક્કી કરેલો છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનાનો વ્યાજનો દર 6% રહેશે.
 • ઈકો માટે લીધેલ લોન નિયમિત હપ્તા પ્રમાણે પરત ભરવાની રહેશે.
 • નિયમિત હપ્તા ન ભરનાર લાભાર્થી પાસેથી 2.5% દંડનીય વ્યાજ લેવામાં આવશે.

Document Required For Vehicle Loan Scheme

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation Gandhinagar Online Registration થાય છે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન GSCDC New Registration પરથી કરી શકાશે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.

 1. લાભાર્થીનો ઓળખનો પુરાવો (ચૂંટણીકાર્ડની નકલ, ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ & ,પાનકાર્ડની પૈકી કોઈપણ એક)
 2. આધારકાર્ડની નકલ
 3. ઉંમરનો પુરાવો
 4. જાતિનો પુરાવો
 5. આવક અંગેનો દાખલો
 6. રહેઠાણનો પુરાવો
 7. લાભાર્થીનો ફોટો
 8. લાભાર્થીની સહીનો નમૂનો

વધુ વાંચો : One Stop Center Yojana

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન માટે જામીનદાર

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation Nigam દ્વારા આપવામાં આવતી આ યોજના માટે પાત્રતા અને શરતો નક્કી થયેલી છે. આ લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજદારે જામીનદાર આપવાના રહેશે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • અરજદારે રૂ.50,000/- સુધીની રકમના ધિરાણ માટે જામીન આપવાના રહેતા નથી.
 • રૂ.50,000/- થી રૂ.1,00,000/- સુધીની રકમના ધિરાણ માટે એક જામીન આપવાના રહેશે.
 • રૂ.1,00,000/- થી વધુ રકમની લોન માટે બે જામીન આપવાના રહેશે.
 • જામીનદાર સરકારી કે અર્ધસરકારી નોકરી કરતા કર્મચારી હોવા જોઈએ.
 • લોનની રકમથી દોઢ ગણી રકમની સ્થાવર મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિના જામીન આપવાના રહેશે.
 • આ લોન માટે સ્થાવર મિલકત સંદર્ભમાં બિજાનોંધ કરાવવાની રહેશે.

Vehicle Loan Scheme Gujarat Online Apply

SC Development Corporation વિવિધ ધિરાણ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. Vehicle Loan For SC યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવો.

 • સૌપ્રથમ Google માં “GSCDC Online ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ઉપર મુજબ ટાઈપ કરતાં SJE Gujarat ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ બતાવશે તે ખોલવાની રહેશે.
 • હવે ”નિગમની યોજનાઓમાં ધિરાણ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો.” તેના પર ક્લિક કરો.
 • ઉપર મુજબ ક્લિક કરતાં ગુજરાત અનુસુચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર ની નવીન બનાવેલ વેબસાઈટ ખૂલશે.
 • નિગમની વેબસાઈટના Home Page પર “New user (Register)?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Registration for Online Loan Application System પર તમારું ઈમેઈલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ તથા Captch Code નાખીને રજીસ્ટેશન કરવાનું રહેશે.
 • Registration થયા બાદ તમારા મોબાઈલ પર Username અને Password આવશે.
 • હવે તમારે Login for Online Loan Application System પર જઈને તમારા User Name & Password દ્વારા Login કરવાનું રહેશે.
 • GSCDC Online નું લોગિન કર્યા બાદ નંબર-8 પર મારુતિ સુઝુકી ઈકો વાન (GOG સહાયિત) “”અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં અરજદારની માહિતી જેવી કે આધારકાર્ડ નંબર, પૂરૂ નામ, સરનામું વગેરે વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • અરજદારે Upload Photograph & Upload Signature કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે શૈક્ષણિક લાયકાત તથા વાહનની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ, ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ Captch Code નાખીને “Save” ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જો ઓનલાઈન અરજીમાં કોઈ સુધારો કે વધારો કરવાનો હોય તો Edit Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં ભરેલી વિગતો સંપૂર્ણ સાચી હોય તો Confirm Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કન્‍ફર્મ થયા બાદ તમારી ઓનલાઈન એપ્લિકેશનનો અરજી નંબર આવશે. Print Application પર ક્લિક કરીને પ્રિન્‍ટ કરવાની રહેશે.

પસંદગી થયા બાદની પ્રક્રિયા (જિલ્લા કચેરી ખાતે રૂબરૂ)

મારૂતી સુઝુકી વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર યોજના હેઠલ ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ જિલ્લાની કચેરી ખાતે અરજીઓનું વેરિફિકેશન થાય છે. વેરિફિકેશન થયા બાદ પસંદગી પામેલા લાભાર્થીઓને જિલ્લા કચેરી ખાતે રૂબરૂ હાજર થવાનું હોય છે. જિલ્લાની કચેરી ખાતે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ રજૂ કરવાના હોય છે.

 • રેશનકાર્ડ અને ચૂંટણીકાર્ડની પ્રમાણિત કરેલી નકલ
 • અરજદારના બેંક એકાઉન્‍ટની પોસ્ટડેટેડ ચેક
 • બેંકમાં કોઈ લેણું બાકી નથી, તે અંગેનું NO DUE સર્ટિફિકેટ
 • અરજદારે અગાઉ કોઈ સરકારી એજન્‍સી પાસેથી સહાય મળેલ નથી, તે બાબતનું સ્ટેમ્પ પેપર પર સોગંદનામું
 • રેવન્યુ સ્ટેમ્પ નંગ-8
 • રૂપિયા 1 લાખ સુધી અધેસિવ સ્ટેમ્પ લગાવવાના રહેતા નથી.
 • રૂ.1.00 થી વધુના ધિરાણમાં ધિરાણની રકમના 0.25% મુજબ અધેસિવ સ્ટેમ્પ્પ તથા બાંહેધરીપત્ર પર રૂ.300/- અને ખાત્રીપત્રક પર રૂ.300/- ના અધેસિવ સ્ટેમ્પ લગાવવાના રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of Vehicle Loan Scheme

મારૂતી સુઝુકી વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર યોજનાનો કોણા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?
આ યોજના ગુજરાત અનુસુચિત જાતિ વિકાસ નિગમ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તેમજ આ યોજનાનો લાભ અનુસુચિત જાતિના લોકોને આપવામાં આવે છે.

Vehicle Loan Scheme હેઠળ નિગમ દ્વારા કેટલી લોન મળે છે?
અનુસુચિત જાતિના લોકોને નિગમ દ્વારા આ યોજનામાં 4,75,000/- ની લોન મળે છે. તેમજ લાભાર્થીએ 25,000/- નો ફાળો આપવાનો હોય છે.

Passenger Van Sahay Yojana નો લાભ માટે અરજી કેવી રીતે કરવાની હોય છે?
મારૂતી ઈકો વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર યોજનાનો લાભ લેવા માટે GSCDC Online Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે.

પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર લોન યોજનામાં કેટલો વ્યાજદર હોય છે?
આ યોજનામાં મળતી લોન 6% વ્યાજદર રહેશે.

14 thoughts on “મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના 2022 | Maruti Suzuki Eco Loan Yojana 2022 : Apply Now”

Leave a Comment