#Updated Marriage Permission in Gujarat 2022 માં લગ્નની પરવાનગી લેવા માટેની નોંધણી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। DIGITAL GUJARAT PORTAL | લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2022

marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2022

marriage permission in Gujarat 2022
લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2022

Required Documents for Corona Marriage Permission 2022 । Application form For Marriage Permission in Gujarat 2022 | લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2022

marriage permission in Gujarat 2022 માં અરજી કરતા પૂર્વે સો પ્રથમ તમારુ વેલીડ આઈડી જેવુ કે

 • ઈલેકશન કાર્ડ,
 • આધાર કાર્ડ
 • ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ તથા
 • અન્ય માન્ય ડોક્યુમેન્ટ પૈકી કોઈ પણ એક કાર્ડ સાથે રાખો
 • તથા લગ્ન પ્રસંગ માટે લગ્નની કંકોત્રી,તમે કોઈ પાર્ટી પ્લોટ,મેરેજ હોલ,કોઈ ટ્રસ્ટની વાડી ,હોટલ કે અન્ય સ્થળ કે જયાં પ્રસંગનું આયોજન કરેલ છે તે સ્થળ બુકીગનાં આધાર પુરાવા
 • *** તેને jpeg, jpe, jpg, pdf ફોરમેટમાં ૨ MB થી ઓછી સાઈઝમાં સ્કેન કરી તમારા ડેસ્કટોપ પર સેવ કરીને રાખો.

લગ્ન માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઘરે બેઠા નોંધણી । COVID-19 marriage Permission Apply Online 2022 । Digital Gujarat Marriage Permission 2022

 • સૌપ્રથમ Digital Gujarat Portalની વેબસાઈટ ( https://www.digitalgujarat.gov.in ) ખોલો (First of all open website https://www.digitalgujarat.gov.in on digital Gujarat portal)
 • જો તમે ડીજીટલ કોઈપણ ગુજરાત સરકારની સેવા માટે Digital Gujarat પોર્ટલ પર પહેલાથી જ નોંધાયેલ હોવ તો તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ આઈડી અને પાસવર્ડ સાથે સીધું લોગીન કરવું પડશે. (If you are already registered for any service of government of gujarat on digital gujarat portal you have to direct login with your registered id and password)
 • જો તમે પહેલીવાર ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ તો વેબસાઇટ https://www.digitalgujarat.gov.in પર New Registration Option (Citizen) વિકલ્પ પસંદ કરો. (If you are using digital gujarat portal first time than select on New Registration Option (Citizen)) in the website https://www.digitalgujarat.gov.in)
marriage permission in Gujarat 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
 • ઉપરના બટન પર ક્લિક કરવાથી નવું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનું ખુલશે જરૂરી વિગતો જેમ કે તમારો જન્મદિવસ, મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ બનાવો (પાસવર્ડ ઓછામાં ઓછા છ અંકો સાથે Alphanumeric હોવું જોઈએ ) (Clicking on the above button will open a new registration form fill up the required details like your birthday ,mobile no and create a password) (password should be alphanumeric with minimum six digits)
 • ત્યારબાદ Save બટન પર ક્લિક કરો. (Than after click on save button)
 • તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ રજિસ્ટર્ડ યુઝર આઈડીરજિસ્ટર્ડ યુઝરમાં પછી તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ આઈડી (તમારું વપરાશકર્તા નામ છે.) વડે લૉગિન કરવું પડશે તમારું રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી અથવા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર) અને પાસવર્ડ (than after in the Registered User you have to login with your registered id(Your user name is your registered email id or registered mobile no) and password)
marriage permission in Gujarat 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
વપરાશકર્તા નામમાં તમારા દાખલ કરો નોંધાયેલ મોબાઇલ ના અથવા ઈ મેઈલ આઈડી) (કેપ્ચા દાખલ કરો માં બતાવ્યા પ્રમાણે કોડ બોક્સ) પર ક્લિક કરતાં લોગિન બટન
in user name enter your registered mobile no or E Mail id) (enter Captcha code as shown in box) than click on login button
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022

(પછી વિવિધ સેવાઓમાંથી નીચેની સેવા પસંદ કરો) (Then select the following service from different services)

marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022

અહીં ક્લિક કર્યા પછી તમારી સામે Online Registration for Organising Marriage Function ખુલશે.

ત્યાર બાદ Continue To Service બટન પર ક્લિક કરો

અહીં તમારી વિનંતી આઈડી જનરેટ થશે (here your request id will be generated)

marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022

ત્યારબાદ Continue બટન પર ક્લિક કરો.(Than after click on Continu button)

ત્યારબાદ આપની સામે નીચે મુજબનું ફોર્મ ખુલશે.

marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022
marriage permission in Gujarat 2022 | Application form For Marriage Permission 2022 | Digital Gujarat Marriage Permission 2022 | covid-19 marriage Permission Apply Online 2022 | Application For Marriage Permission 2022 | How to Get Marriage Permission During Lockdown in Gujarat 2022 | Marriage Permission Online Form Pdf 2022 | marriage permission in Surat 2022 | marriage permission in Rajkot 2022 | marriage permission in Ahmedabad 2022

આ પણ વાંચો :

2022માં લગ્ન પ્રસંગે GSRTC ની બસ ભાડે રાખવા માટેની યોજના, અરજી કરવાની Pdf

કોરોના નવી માર્ગદર્શિકા ગુજરાત 2022 | Corona New Guidelines Gujarat 2022

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2022

2 thoughts on “#Updated Marriage Permission in Gujarat 2022 માં લગ્નની પરવાનગી લેવા માટેની નોંધણી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। DIGITAL GUJARAT PORTAL | લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2022”

Leave a Comment