મફત છત્રી યોજના 2022 | Mafat Chhatri Yojana 2022

Mafat Chhatri Yojana 2022 | મફત છત્રી યોજના 2022 :ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમાજના નબળાં વર્ગોના વિકાસ માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આર્થિક સહાય અને સાધાન સહાય યોજનાઓનો લાભ લઈને નાગરિકો સમાજમાં નાના વ્યવસાય, ધંધા કરીને સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે છે. અને તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે છે. કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા પણ શાકભાજી વેચનાર, પશુપાલકો, માછીમારો અને બાગાયતી ઉત્પાદન કરતા હોય એમને પણ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ikhedut પર ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા બાગાયતી યોજના હેઠળ ચાલતી મફત છત્રી યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી રજૂ કરીશું.

આ પણ વાંચો : NMMS Scholarship Yojana 2022

મફત છત્રી યોજના 2022 | Mafat Chhatri Yojana 2022
મફત છત્રી યોજના 2022 | Mafat Chhatri Yojana 2022

મફત છત્રી યોજનાનો હેતુ

ગુજરાત રાજ્યમાં ફળ અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ નાના વેચાણકારોને પોતાના ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ ન થાય તે માટે વિનામૂલ્યે છત્રી અથવા શેડ કવર આપવામાં આવશે. વધુમાં, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતાં કે લારી વાળા ફેરીયાઓને પણ મફત છત્રી મળવા પાત્ર રહેશે. આ યોજના માટે નાના વેચાણકારોને ikhedut Portal online registration કરવાનું રહેશે.

વધુ વાંચો : Electric Bike Sahay Yojana 2022

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા નાના વેચાણકારોને મફત સાધન સહાય આપવામાં આવશે. Bagayati Yojana Gujarat દ્વારા લાભાર્થીની પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. મફત છત્રી યોજનાનો લાભ કોણે મળવાપાત્ર છે તે જે નીચેની માહિતી દ્વારા જાણી શકાશે.

 • ગુજરાત રાજ્યનો અરજદાર હોવો જોઈએ.
 • ફળો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય એમને મળશે.
 • ફૂલપાકોનું વેચાણ કરતા હોય તેમને મળશે.
 • લાભાર્થી રોડ સાઈડ પર, હાટ કે નાના બજારમાં વેચાણ કરતા હોય તેમને પણ લાભ મળશે.
 • નાના લારીવાળા ફેરીયાઓને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • જે કૃષિપેદાશો કે જેમનો ઝડપથી નાશ પામે છે, તેવા ફળ પાકોનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકારો Mafat Chhatri Yojana 2022 નો લાભ મળશે.

આ પણ વાંચો : Divyang Bus Pass Yojana 2022

Highlights Of Mafat Chhatri Yojana

યોજનાનું નામ : Mafat Chhatri Yojana 2022 (મફત છત્રી યોજના)
ઉદ્દેશ : જે લાભાર્થીઓ ફૂલો, ફળ અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય અને તેવા પાકોનો બગાડ અટકાવવા મફત છત્રી આપવા આવશે.
લાભાર્થી : ગુજરાત રાજ્યના ફળો, શાકભાજી અથવા ફૂલોનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકારોને, રોડ સાઈડ વેચાણકર્તા
સહાય : મફત સાધન સહાય તરીકે છત્રી અથવા શેડ આપવામાં આવશે.
અધિકૃત વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/
એપ્લિકેશનનું માધ્યમ : Online

મફત છત્રી યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા ચાલતી આ યોજનામાં નાના વેચાણકારોને લાભ આપવામાં આવે છે. જેમાં ફળો, ફૂલો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય તેમને લાભ મળે છે. જલ્દી નાશ પામતા પાકોનું નાના બજારો, હાટમાં કે લારી ફેળિયા દ્વારા વેચાણ કરતા હોય તેવા નાના વેચાણકારોને Gujarat Mafat Chhatri Yojana 2022 યોજના હેઠળ વિનામૂલ્યે છત્રી આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો લાભ વ્યક્તિગત રીતે અને સંસ્થાને પણ મળવાપાત્ર થશે.

 • મફત છત્રી યોજના આધારકાર્ડ દીઠ નાના વેચાણકારોને એક છત્રી આપવામાં આવશે.
 • પુખ્યવયના લાભાર્થીને છત્રી આપવામાં આવશે

આ પણ વાંચો : Education Loan Yojana 2022

Document Required Of Mafat Chhatri Yojana

I Khedut Portal પર બાગાયતી વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી ચાલુ થયેલ છે. મફત છત્રીનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ આપવાના રહેશે.

 1. લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 2. ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન દ્વારા ઇસ્યુ કરેલ ઓળખકાર્ડ (જો હોય તો)
 3. જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 4. જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 5. લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 6. જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 7. લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 8. ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 9. આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 10. સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 11. દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 12. મોબાઈલ નંબર

આ પણ વાંચો : Pradhanmantri Matru Vandana Yojana 2022

How To Online Apply Of Mafat Chhatri Yojana Gujarat

Ikhedut Portal Yojana List માંથી Mafat Chhatri Yojna In Gujarat નો લાભ લેવા માટે Online Application કરવાની રહેશે. રાજ્યના નાના વેચાણકારો ગ્રામ કક્ષાએથી VCE પાસેથી ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં, તાલુકા કચેરીમાંથી કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે પણ ઓનલાઈન અરજી કરાવી શકે છે. જો લાભાર્થીને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાનું જ્ઞાન હોય તો ઘરે બેઠા જાતે પણ કરી શકે છે.

 • સૌપ્રથમ લાભાર્થીએ Google Search ખોલવાનું રહેશે. જેમાં “ikhedut Portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે Google Search Result માં જે પરિણામ આવે તેમાંથી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • રાજ્ય સરકારની અધિકૃત ikhedut Portal ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવાની રહેશે.
 • “Bagayati Yojana” ખોલ્યા પછી ચાલુ વર્ષની ઘણી બધી બાગાયતી યોજના બતાવશે.
 • જેમાં હાલમાં (21/06/2022ની સ્થિતિએ) ક્રમ નંબર—1 પર “ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી/શેડ કવર પૂરા પાડવા બાબતની સહાય યોજના” બતાવશે હશે.
 • જેના પર ક્લિક કરીને આગળ New Page ખોલવાનું રહેશે.
 • હવે તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂત તરીકે અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Online Form

 • હવે “મફત છત્રી યોજના” નું ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ ખૂલશે. જેમાં લાભાર્થી ખેડૂતે પોતાની સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 • ત્યાર બાદ લાભાર્થીએ ફરીથી વિગતો ચેક કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
 • ખેડૂતો દ્વારા પ્રિન્‍ટ મેળવ્યા બાદ સહી-સિક્કા કરાવવાના રહેશે.
 • છેલ્લે,લાભાર્થીએ ikhedut Portal પર માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે

ઓનલાઈન અરજી બાદ લાભાર્થીઓએ શું કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે?

 • લાભાર્થી દ્વારા મફત છત્રી યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કર્યા બાદ ikhedut portal Print લેવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા મેળવેલ પ્રિન્‍ટ પર સહી/સિક્કા કરવાની રહેશે.
 • અરજીમાં જે પ્રમાણેના ડોક્યુમેન્‍ટ માંગ્યા હોય તેને જોડીને જિલ્લાની બાગાયત કચેરી ખાતે નિયત સમયમર્યાદામાં જમા કરાવી રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા મળેલ Mafat Chhatri Yojana ની એપ્લિકેશનની ખરાઈ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ બાગાયતી વિભાગ દ્વારા લક્ષ્યાંકની મર્યાદા રહીને પૂર્વ મંજુરી આપવામાં આવશે.
 • Free Umbrella Scheme માટે પસંદ થયેલા અરજદારોને જિલ્લા કચેરી દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. જ્યાંથી નિયત સમયમાં છત્રી મેળવવાની રહેશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s Mafat Chhatri Yojana

Mafat Chhatri Yojana ક્યા વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?
કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગર હેઠળ કાર્યરત બાગાયતિ વિભાગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

મફત છત્રી યોજનામાં શું લાભ મળે?
નાના વેચાણકારોને પોતાના ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ ન થાય તે માટે મફત છત્રી અથવા શેડ કવર આપવામાં આવશે. વધુમાં, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતાં કે લારી વાળા ફેરીયાઓને પણ વિનામૂલ્યે છત્રી મળવાપાત્ર રહેશે.

આ યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે?
રાજ્યના જે લાભાર્થીઓ ફળ, ફૂલો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય અને તેવા પાકોનો બગાડ અટકાવવા Free Umbrella scheme હેઠળ મફત છત્રી આપવા આવે છે.

Mafat Chhatri Yojana Gujarat નો લાભ લેવા માટે કેવી રીતે એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે?
નાના વેચાણકારોઓએ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે Ikhedut પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

Leave a Comment