ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના 2022 | Khedut Battery Pump Sahay Yojana 2022

Khedut Battery Pump Sahay Yojana 2022 | ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના 2022 : કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. જેના માટે સરકારે ikhedut portal બનાવેલ છે. પશુપાલનની યોજનાઓ, ખેતીવાડી યોજના વગેરે યોજનાનાં ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકાય છે. જેની અંદર ખેતીવાડીના ૪૯ ઘટકો પર હાલ અરજી શરૂ છે. જેમની પાવર સંચાલિત નેપસેક પંપ વિશે માહિતી આજ તમને આપીશું. આવો જાણીએ સહાય, હેતુ, ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ વગેરે

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જે યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેતી વાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી અને મત્સ્યપાલનની યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે. આ આર્ટિકલના માધ્યમથી Kheti Vadi ni Yojana વિશે વાત કરીશું. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા “પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ તથા પાવર સંચાલિત તાઈવાન પમ્પ વિશે માહિતી આપીશું. આ યોજનામાં દવા છાંટવાના પંપ યોજનામાં કેટલી સહાય મળે, કેવી સહાય મળશે અને ઓનલાઈન અરજી માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું

આ પણ વાંચો : E Samaj Kalyan Portal Yojana

ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના 2022 | Khedut Battery Pump Sahay Yojana 2022
ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના 2022 | Khedut Battery Pump Sahay Yojana 2022

Battery Pump Sahay Yojana 2022

ગુજરાતની સરકાર તમામ ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ યોજનાનો લાભ આપવા માટે Directorate of Agriculture, Government of Gujarat દ્વારા ikhedut બનાવવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેડૂતો વિવિધ ખેતીને લગતી યોજનાઓનો ઓનલાઈન અરજી કરીને મેળવી શકે છે. અત્યારે હાલમાં ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર Battery Operated Spray Pump Subsidy” માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે.

Battery Pump Sahay Yojana 2022 – Highlights

યોજનાનું નામ : દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશ : ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણ માટે દવા છંટકાવનો પંપ સબસીડીના આધારે પૂરો પાડવો
લાભાર્થી : ગુજરાતના ખેડૂતોના તમામ
સહાયની રકમ : 16 થી વધુ લિટર કેપેસીટી ધરાવતા પંપ માટે અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ,નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને રૂ.10,000/- સુધીની સબસીડી સહાય અને અન્ય તમામ લાભાર્થીઓને રૂ. 8૦૦૦/- ની સહાય
સત્તાવાર સાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

આ પણ વાંચો : Vahali Dikri Yojana

બેટરી પંપ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

 • 8 થી 12 લિટર કેપીસીટીવાળા પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ અને પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ જાતિવાર સહાય નક્કી થયેલી છે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, મહિલા, નાના, સીમાંત ખેડૂતોને રૂ. 3100/- સુધી સહાય મળશે. તથા અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.2500/- સહાય મળશે.
 • 12 થી 16 લિટર કેપીસીટીવાળા પમ્પમાં એસ.સી/એસ.ટી, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને રૂ. 3800/- સુધી સહાય મળશે અને અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.3000/- સુધી સહાય મળશે.
 • 16 થી વધુ લિટર કેપેસીટી Power Spray Pump અને Power Tiava Sprayer Pump અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના ખેડૂતો, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને રૂ.10000/- અને, અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.8000/- ની સહાય મળશે

બેટરી પંપ સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેતી પાકોમાં નુકશાન કરતા કીટકો અને રોગોના નિયંત્રણ માટે પાક સંરક્ષણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. પાકમાં જીવાત અને રોગની ઓળખ થયા બાદ તેને અનુરૂપ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો પડે છે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને દવા છંટકાવ માટે પમ્પ ઉપર સબસીડી આપવામાં આવશે

બેટરી પંપ સહાય યોજના માટેની પાત્રતા

ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • Battery Operated Spray Pump મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતોઓએ ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

આ પણ વાંચો : Satyvadi Raja Harishchandra Marnotar Sahay Yojana

Battery Operated Spray Pump Scheme Online Process

દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. લાભાર્થી ખેડૂતો પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Online Arji કરી શકે છે. ખેડૂતો તાલુકા કચેરીમાંથી તથા અન્ય કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. ખેડૂતો જાતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે
 • પરિણામમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ જ્યાં 49 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-18 પર “પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીત” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે
 • જેમાં પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીતની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of Khedut Battery Pump Sahay Yojana

દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજનાનો લાભ કોણે આપવામાં આવે છે?
ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂત હોય તથા મહિલા, નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે.

પાક સંરક્ષણ સાધનો અને પાવર સંચાલિતમાં કેટલો લાભ મળે છે?
ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ જુદી-જુદી કેપીસીટીના પંપ માટે અલગ-અલગ લાભ આપવામાં આવે છે. આ લાભ જ્ઞાતિવાર અને સ્કીમ મુજબ જુદા-જુદા છે.

Gujarat Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme નો લાભ ક્યા વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે?
ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે.

દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવાની હોય છે?
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવા હોય છે.

1 thought on “ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના 2022 | Khedut Battery Pump Sahay Yojana 2022”

Leave a Comment