આઈટીઆઈ એડમિશન પ્રોસેસ 2022 | ITI Admission Process 2022 : Check Now

ITI Admission Process 2022 | આઈટીઆઈ એડમિશન પ્રોસેસ 2022 : દેશમાં Skill India અભિયાન હેઠળ કામદારોનો હિસ્સો ખૂબ અગત્યનો છે. પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના અંતર્ગત, સ્થાનિક ઉદ્યોગની માંગ મુજબ વિવિધ રોજગારી માટે કૌશલ્યની તાલીમ આપવા તાલીમ સંસ્થાઓ પ્રયાસો હાથ ધરે છે. જેને ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા (ITI) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Gujarat ITI Admission 2022 પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી, ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ વગેરે આ આર્ટિકલ દ્વારા માહિતી મેળવીશું.

Directore of Employmemt and Training (DET) દ્વારા ટેકનીકલ અને નોન-ટેકનિકલ કોર્સ માટે આઈ ટી આઈ એડમિશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે. Gujarat ITI 2022 Application Form ઓનલાઈન પ્રક્રિયા 3 May 2022 ચાલુ થઈ ગયેલ છે. એડીમિશન મેળવવાની પ્રકિયા ફક્ત online જ છે. ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયા મેરીટના આધારે થાય છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા, આઈટીઆઈ એડમિશન માટેની તમામ માહિતી મેળવીશું.

Also Read: સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2022 | Sukanya Samriddhi Yojana 2022

આઈટીઆઈ એડમિશન પ્રોસેસ 2022 | ITI Admission Process 2022

ITI Admission Process 2022 – Highlights

એડિમિશન ટ્રેડનું નામ : ફીટર, ટર્નર,મિકેનિકલ,પ્લમ્બર એવા ઘણા બધા ટ્રેડો
લાયકાત : ધોરણ 8, 10 અથવા 12 પાસ
એડમિશન ફી : 50 (Online Mode)
અધિકૃત વેબસાઈટ : https://itiadmission.gujarat.gov.in/

Gujarat ITI Eligibility Criteria (પાત્રતા)

ગુજરાતની વિવિધ ITI માં એડીમિશન મેળવવા અલગ-અલગ પાત્રતા નકકી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે

 • ભારત દેશના નાગરિક હોવા જોઈએ.
 • ગુજરાત રાજ્યનું Domicile Certificate ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • ઉમેદવારોને 14 વર્ષ કે તેથી વધુ વય મર્યાદા હોવી જોઈએ.
 • ઉમેદવાર ધોરણ-10 પાસ હોવો જોઈએ. ઉપરાંત મીની આઈટીઆઈ માં એડમિશન માટે ધોરણ-7 થી વધુ અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ.

વધુ વાંચો: Digital Gujarat Scholarship 2022 | ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

Application Fee (અરજી ફી)

ગુજરાતની ITI માં એડમિશન મેળવવા માટે પ્રવેશ ફી ચુકવવાની હોય છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે

 • ઉમેદવારોને આઈટીઆઈ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવવા Fee રૂપિયા 50 ચૂકવવાના રહેશે.
 • એપ્લિકેશન ફી Online Mode દ્વારા ચૂકવવાના રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટર બેંકિંગ દ્વારા પોતાની એપ્લિકેશન ફી ભરવાની રહેશે.

Gujarat ITI Application Form ની અગત્ય બાબતો

ગુજરાત રાજ્યમાં આઈટીઆઈના અરજી ફોર્મ 2022 પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગયેલી છે. જેની અગત્યની સૂચનાઓ નીચે મુજબ છે.

 • ITI માં પ્રવેશ મેળવતા પહેલા કેટલીક પાત્રતા નક્કી છે, જે ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઈટ પર આપેલા સૂચનો મુજબ અરજી કરવાની રહેશે.
 • ઉમેદવારોઓએ ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ છેલ્લી તારીખ પહેલા ફરજિયાતપણે ભરવાનું રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યાની પ્રિન્ટ અને રસીદ સાચવીને રાખવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો:- New updates Ayushman Card Hospital List 2022 and Benefits

Document Required For ITI Admission 2022

ગુજરાત રાજ્યમાં ઘણી બધી આઈટીઆઈ સંસ્થાઓ છે. જેમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે Online Form ભરવાનું રહેશે. જેના માટે કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે, જે નીચે પ્રમાણે છે.

 • ધોરણ-10 ની માર્કશીટ
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • આધારકાર્ડ
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • નોન-ક્રિમિનિયલ સર્ટિફિકેટ (OBC જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે)
 • બેંક પાસબુક
 • જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (EWS, OBC,SC, ST માટે)
 • મોબાઈલ નંબર/ઈમેઈલ આઈડી
 • દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

How To Filling Online Application For ITI Admission

રાજ્યમાં ટેકનીકલ અને નોન-ટેકનીકલ શિક્ષણ મેળવવા માટે ITI માં એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગયેલ છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો. જેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Google Chorme માં ITI Admission લખવાનું રહેશે.
 • જેમાંથી Google Search Result માંથી https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • આ વેબસાઈટ પર Home Page પર “Apply For New Registration“લિંક પર ક્લિક કરવું.
 • હવે, રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખુલશે, જેમાં માંગ્યા મુજબની વ્યક્તિગત, શૈક્ષણિક વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ બાંહેધરી આપીને, સબમીટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ સબમીટ કર્યા બાદ, એક રજીસ્ટ્રેશન નંબર આવશે જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

Photo Upload Process

ઉમેદવારોની પ્રાથમિક વિગતો ભર્યા બાદ ફોટો અપલોડની પ્રોસેસ કરવાની હોય છે. જે નીચે પ્રમાણે છે

 • ઉમેદવારોએ પોતાનો ફોટો અપલોડ કરવા માટે રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને જન્મતારીખ નાખીને Login કરવાનું રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીએ પોતાનું વ્યક્તિગત લોગીન કર્યા બાદ, પોતાનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો 25 kb થી 100 kb નો અપલોડ કરવાનો રહેશે.
 • છેલ્લે,ફોટો અપલોડ કર્યા બાદ Photo Uploaded Successfully નો મેસેજ આવશે.

Confirm Application

ITI Online Form માં વ્યક્તિગત માહિતી અને ફોટો અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાની હોય છે. પોતાની એપ્લિકેશન કન્ફર્મ કરતાં પહેલાં, લોગ-ઈન કર્યા બાદ “Preview Application” કરીને ચકાસી લેવાનું રહેશે. ઉમેદવારો પોતાની અરજી કન્ફર્મ કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી નીચે મુજબ છે

 • સૌપ્રથમ Confirm Application બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે ઉમેદવારે તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર તેમજ જન્મદિવસ નાખીને “GO” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ, “Yes I Confirm” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે, બાંહેધરી આપીને “Confirm” કરતાં, તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • Final Confirm માટે મોબાઈલ નંબર/ઈમેઈલ પર SMS/Email માં OTP આવશે.
 • હવે, તમારે તે OTP નાખીને “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • અંતે, અરજી એકવાર કન્ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ સુધારો-વધારો થશે નહીં.

Print Application

ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ, ઉમેદવારો દ્વારા અરજી કન્ફર્મ કરવાની હોય છે. અરજી Confirm થયા બાદ તેની પ્રિન્ટ કાઢવાની હોય છે. Print Application કરવા માટે નીચે મુજબ સ્ટેપ્સને અનુસરવાના હોય છે.

 • ITI Website પર Home Page માં જવાનું રહેશે.
 • જેમાં Print Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં તમારા અરજી નંબર અને જન્મતારીખના આધારે પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.

ITI Online Application Form માટેની અગત્યની બાબતો

આઈટીઆઈનું ઓનલાઇન ફોર્મ ભરતી વખતે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. જે નીચે મુજબ છે

 • ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતી વખતે મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત આપવો. જેથી સમયસર SMS Alert મળી રહે.
 • Online Form ભર્યા બાદ પ્રિન્ટ કરતી વખતે, તમારા Browser નું Pop-up-Blocker “Off” હોવું જોઈએ. જે પ્રિન્ટ નવા Window માં ખુલશે
 • Online Application Form ભરતી વખતે સ્પેશિયલ અક્ષરો જેવા કે, !@#%$& નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
 • ઓનલાઇન ફોર્મમાં * માર્ક કરેલી માહિતી ફરજીયાત ભરવાની રહેશે.
 • ઉમેદવારો દ્વારા માહિતી ખોટી ભરેલી હશે તો, ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર થશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of ITI Admission Process 2022

આઈ.ટી.આઈ માં ચાલતા કોર્ષનો સમયગાળો શું હોય છે?
રાજ્યમાં વિવિધ આઈ.ટી.આઈ માં ચાલતા કોર્ષનો સમયગાળો 6 માસથી 2 વર્ષ સુધીનો હોય છે.

ITI માં વિવિધ પ્રકારના કોર્ષની પ્રવેશ માટેની લાયકાત શું છે?
ITI માં ચાલતા કોર્ષમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછી ધોરણ-7 પાસ થી ધોરણ 12 અને ગ્રેજ્યુએટ સુધીની લાયકાત ધરાવતા હોય તે એડમિશન મેળવી શકે છે.

I.T.I Admission માટેની વયમર્યાદા શું છે?
રાજ્યમાં ચાલતી I.T.I માં પ્રવેશ મેળવવા માટે તમામ ઉમેદવારોનું લઘુતમ વયમર્યાદા 14 વર્ષની છે.

Gujarat ITI Admission માટેની અધિકૃત વેબસાઈટ કઈ છે?
આઈટીઆઈ પ્રવેશ મેળવવા માટે આ https://itiadmission.gujarat.gov.in/ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ છે

Leave a Comment