કેવી રીતે પીવીસી આધારકાર્ડનો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો? | How to Online Order PVC Aadhaar Card ? : Order Now

How to Online Order PVC Aadhaar Card ? | કેવી રીતે પીવીસી આધારકાર્ડનો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો? : ભારતના નાગરિકોને આધારકાર્ડ આપવામાં આવે છે. આધારકાર્ડએ વ્યક્તિના ઓળખના પુરાવા તરીકે કામ કરે છે. જેમાં 12 આંકડાનો રેન્ડમ નંબર આપવામાં આવે છે. Unique Identification Author of India (UIDAI) દ્વારા આધારકાર્ડ અને યુનિક નંબર જારી કરવામાં આવે છે. નાગરિકે પોતાનું આધારકાર્ડ માટે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરાવીને, પોતાનું બાયોમેટ્રિક કરાવ્યા બાદ આધારકાર્ડ મેળવી શકે છે. આવું આધારકાર્ડ કઢાવવા માટે નજીકના UIDAI Locate પરથી કઢાવી શકશે

UIDAI Aadhar દ્વારા ભારતના નાગરિકો માટે સુવિધામાં વધારો કરવા માટે આધારકાર્ડમાં સુધારા-વધારા કરવામાં આવેલ છે. Aadhar Card માં વિવિધ સુધારા કરેલ છે જેમ કે mAadhar, આધારપત્ર અને eAadhar Card. હવે UIDAI દ્વારા આધારકાર્ડનું નવું વર્જન PVC card રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ આધારકાર્ડ polyvinyl chloride Cards (PVC) પર કાઢી આપવામાં આવે છે. UIDAI Website પરથી રી-પ્રિન્ટ માટેની પ્રોસેસ આપેલી છે. નાગરિકોએ પોતાના આધારકાર્ડનું PVC Card માટે કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી?, કેટલી ફી ભરવી વગેરે માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : How To Link Aadhar Card With Mobile Number

કેવી રીતે પીવીસી આધારકાર્ડનો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો? | How to Online Order PVC Aadhaar Card ?
કેવી રીતે પીવીસી આધારકાર્ડનો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો? | How to Online Order PVC Aadhaar Card ?

Security Features Of PVC Aadhar Card

UIDAI Gov દ્વારા PVC Aadhar Card નું નવું વર્જન બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જેના સુરક્ષાની વિશેષતા નીચે મુજબ છે.

 • સુરક્ષિત QR code
 • સુંદર અક્ષરો
 • ઈસ્યુ તારીખ અને રી-પ્રિન્ટ તારીખ
 • ખૂબ સરસ આધાર લોગો
 • હોલોગ્રામ
 • Ghost Image

આ પણ વાંચો : E-Kutir Portal Online Registration Process

How to Online Order PVC Aadhaar Card – Highlight

સેવાનો પ્રકાર : પીસીવી આધારકાર્ડ ડાઉનલોડ
યોજના મુખ્ય ઉદ્દેશ : ભારતના નાગરિકોને PVC Card ઓનલાઈન ઓર્ડરની સેવા પૂરી પાડવી.
લાભાર્થી : ભારતના તમામ નાગરિક
PVC Card ની કિંમત : માત્ર 50 રૂપિયા ઓનલાઈન ભરવાના રહેશે.
Official Website : https://uidai.gov.in/

Benefits Of PVC Aadhaar Card

નવા રજૂ કરેલા PVC Aadhar Card ના ઘણા બધા ફાયદા છે. તે ATM અથવા ડેબિટ કાર્ડ જેવું હોવાથી પોતાના પાકિટમાં આરામથી રાખી શકાય છે. તેમજ વરસાદ કે અન્ય પાણીમાં દ્વારા પણ નુકશાન થતું નથી. PVC Aadhaar ને ઓફલાઇન પણ વેરીફાય કરી શકાય છે. તેમાં ડીજીટલ સાઈન સાથે ફોટોગ્રાફ આપેલો છે. તેમજ સુરક્ષિત QR Code સાથે ઘણી સુરક્ષા આપેલી છે.

આ પણ વાંચો : Maruti Suzuki Eco Loan Yojana

How To Apply For PVC Aadhaar Card ?

PVC Aadhar Card Online કઢાવવાનું હોય છે. જે UIDAI ની વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન કરી શકાય છે. PVC Card ઓનલાઇન કેવી રીતે કરી શકાય તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવીશું.

 • Step-1 સૌપ્રથમ Google સર્ચમાં Official Aadhaar Website ખોલવાની રહેશે.
 • Step-2 હવે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ “My Aadhar” પેજમાં “Order Aadhar PVC Card” પર ક્લિક કરો.
 • Step-3 હવે “Order Aadhaar PVC Card” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Step-4 જેમાં આધારકાર્ડ નંબર, Enter Captcha Code નાખીને, મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ OTP માટે સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • Step-5 “Make Payment” કરતા પહેલા “I hereby Confirm that……” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.પોતાનું પેમેન્ટ ઑપશન પસંદ કરીને 50 રૂપિયા ફી ચુકવવાની રહેશે.
 • Step-6 PVC card માટે Amount Pay કર્યા બાદ ફરીથી Captcha Code નાખીને “Download Acknowledgement” કરવાનું રહેશે.
 • Download Payment Receipt તમને PDF સ્વરુપે મળશે જેને સાચવીને રાખવાની રહેશે.

PVC Aadhaar Card Important Notes

UIDAI વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ઓર્ડર કર્યા બાદ કેટલીક અગત્યની સૂચના છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ઓનલાઇન ઓર્ડર કર્યા બાદ સફળતાપૂર્વક SRN Number જનરેટ થશે.
 • તમે UIDAI Website પરથી ઓનલાઈન મંગાવેલા PVC Card કામકાજના 5 દિવસોમાં આવશે.
 • તમારું PVC Card તમારા ઘરે ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
 • ભારતીય ટપાલ શાખા દ્વારા પીવીસી આધારકાર્ડ તેમના ધોરણો અને T&C મુજબ Speed Post દ્વારા તમારા સરનામાં પર પહોંચાડવામાં આવશે.
 • તમે https://myaadhar.uidai.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઓર્ડર કરેલા PVC Card Status ચેક કરી શકો છો.
 • પીવીસી કાર્ડ ડિલીવરી થયા બાદ તમારા મોબાઈલ પર SMS થી જાણ કરવામાં આવશે. જેનું સ્ટેટસ India Post ની વેબસાઈટ પરથી Track કરી શકશો.
 • PVC Aadhar Card બાબતે કોઈપણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તો ઓર્ડર કર્યાની તારીખથી 90 દિવસની અંદરમાં aadhar.card@uidai.net.in પર ઈમેઈલ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો : Patrolling Boat Sahay Yojana

PVC Aadhaar Card માટે ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે ક્યાં-ક્યાં ઑપશન છે?

પીવીસી આધારકાર્ડને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવા ઓનલાઈન ફી ભરવાની હોય છે. ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે નીચેના મુજબના ઑપશન આપેલા છે.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ મારફતે
 • ડેબિટ કાર્ડ મારફતે
 • નેટ બેન્કિંગ દ્વારા
 • UPI દ્વારા
 • PayTM દ્વારા

How To Check Online PVC Aadhaar Card Order Status

UIDAI Website પર નવી અમલમાં આવેલી આ સુવિધાનો લાભ ઓનલાઇન લઈ શકો છો. દેશના નાગરિકો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકે છે. તથા PVC card ના ઓનલાઈન ઓર્ડરનું સ્ટેટ પણ ચેક કરી શકે છે. નીચે મુજબના steps દ્વારા PVC Card Order નું Status ચેક કરી શકાય છે.’

 • સૌપ્રથમ My Aadhaar UIDAI ની વેબસાઈટ ખોલવી.
 • તેમાં “Check Aadhaar PVC Card Order Status” પર ક્લિક કરવું.
 • હવે તમારા SRN નંબર અને captcha Code નાખીને Submit બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારું ઓનલાઈન ઓર્ડરનું સ્ટેટ બતાવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ of PVC Aadhaar Card

PVC Aadhar Card માટે કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવાની હોય છે?
નવા બહાર પડેલા પીવીસી આધારકાર્ડ માટે My Aadhaar Uidai પરથી ઓનલાઇન ઓર્ડર કરવાનો રહેશે.

પીવીસી પ્લાસ્ટિક આધાર કાર્ડ માટે કેટલા રૂપિયા ફી ભરવાની રહેશે?
ભારત સરકારના UIDAI દ્વારા બહાર પાડેલા પીવીસી કાર્ડ માટે નાગરિકોએ 50 રૂપિયા ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે.

UIDAI Website પર Online Order કર્યા બાદ PVC card કેટલા દિવસમાં મળે છે?
ઓનલાઈન ઓર્ડરની પ્રોસેસ કર્યા બાદ PVC Card કામકાજના 5 દિવસમાં ઘરના સરનામે મળી જાય છે.

નાગરિકે કઢાવેલ PVC Card કેવી રીતે મોકલવામાં આવે છે?
ભારત સરકારની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ઓર્ડર કર્યા બાદ ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા speed post દ્વારા નાગરિકના સરનામે મોકલી આપવામાં આવે છે.

SRN શું છે?
SRN એ 14 આંકડાનો સર્વિસ રિકવેસ્ટ નંબર છે. જે PVC Card માટે ઓનલાઈન ઓર્ડર કર્યા બાદ મળે છે. તે દરેક નવી એપ્લિકેશન માટે જનરેટ કરવામાં આવે છે. જો એક જ અરજીને ફરીથી રિકવેસ્ટ કરવામાં આવે તો પહેલા આપેલા નંબરનો ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાય છે

Leave a Comment