ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના 2022 | Horticultural Aid Scheme 2022 : Read Now

Horticultural Aid Scheme 2022 | ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના 2022 : રાજ્યના ખેડૂતો બાગાયતી ક્ષેત્રે, ખેતીવાડી ક્ષેત્રે, અવનવી પદ્ધિતીઓ અને રીતો વગેરે અપનાવી રહ્યા છે. Government Of Gujarat પણ ખેડૂતો માટે નવી-નવી યોજનાઓ અપનાવી રહી છે. જેનો લાભ લઈને ગુજરાતના ખેડૂતો આવક બમણી કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને કૃષિ અને સહકાર વિભાગના બાગાયત શાખા દ્વારા ફળો અને શાકભાજીના વાવેતર માટે સબસીડી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ikhedut portal હેઠળ વનબંધુ યોજના દ્વારા ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય આપવામાં આવશે. આ આર્ટિકલના માધ્યમ દ્વારા “ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય (વનબંધુ) યોજના” વિશે માહિતી મેળવીશું.

ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના 2022 | Horticultural Aid Scheme 2022
ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના 2022 | Horticultural Aid Scheme 2022

Horticulture Department Gujarat દ્વારા ikhedut portal પર વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ પર બાગાયતી યોજનાઓ, ખેતીવાડીની યોજના પશુપાલનની યોજના, અને મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. ખેડૂતો માટેની તમામ સરકારી ખેડૂતલક્ષી યોજનાનું List આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર Online બહાર પાડવામાં આવે છે. જેમાં બાગાયતી વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જેમાં કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના, Tractor Sahay Yojana, પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ), Tapak Sinchai Yojana વગેરે યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. હાલમાં ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા ikhedut portal પર ફળપાકો વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય આપવામાં આવે છે. જેના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન ભરી શકાશે.

વધુ વાંચો : Jyoti Gramodyog Vikas Yojana

ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજનાનો હેતુ

ગુજરાતમાં ફળપાકોનું પ્રમાણ દિન-પ્રતિદિન વધારો થાય તે જરૂરી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ફળપાકોના વાવેતરમાં સહાય આપવાનું નક્કી થયેલ છે. ખેડૂતો વિવિધ ફળ પાકોનું વાવેતર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય અને ફળ પાકોનું ઉત્પાદન વધારે તે માટે આ યોજના પર હેઠળ સરકારશ્રી આ પાકના વાવેતર પર સહાય આપે છે

Horticultural Aid Scheme 2022 – Highlights

યોજનાનું નામ : ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય યોજના
ઉદ્દેશ : ફળપાકોનું વાવેતર વધે તે માટે
લાભાર્થી : ગુજરાતના અનુસુચિત જન જાતિના ખેડૂતોને
સહાયની રકમ : આ યોજના હેઠળ માન્ય થયેલ ખર્ચના મહત્તમ 90% મુજબ સહાય મળવાપાત્ર થશે
ઓફિશીયલ વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય મેળવવાની પાત્રતા

ગુજરાતના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ હેઠળ કામગીરી કરતા બાગાયતી શાખા દ્વારા આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે નીચે મુજબની પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

 • ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાત રાજ્યના નાના, સિમાંત ખેડૂતોને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • ખેડૂત જમીન અથવા વન અધિકાર રેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને લાભ મળે.
 • ખેડૂતોને ફક્ત જ વાર આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • એસ.ટી વર્ગના લોકોને આ સહાય આપવામાં આવશે.

વધુ વાંચો : PM Poshan Shakti Nirman Yojana

ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય મેળવવાના નિયમો

ગુજરાત રાજ્ય સરકારના બાગાયતી વિભાગની ચાલતી આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલાક નિયમો અને શરતોના નક્કી થયેલ છે. જેના આધારે લાભ આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે

 • લાભાર્થી ખેડૂત જમીનનું રેકોર્ડ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • ફળપાકના રોપાની કિંમત રૂ.250/- સુધી હશે તેવા કિસ્સામાં જ સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • ખેડૂત ખાતા દીઠ 4 હેકટરની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • ફળપાકની કલમ / ટીસ્યુકલ્ચર(રોપા) / બીજથી તૈયાર થયેલા હોવા જોઈએ.
 • ફળપાકોની કલમ માટે NHB દ્વાર એક્રીડીએશન / કૃષિ યુનિવર્સિટી અને બાગાયતી ખાતાની નર્સરીઓમાંથી પ્લાન્‍ટીંગ મટીરીયલ ખરીદ કરવાનું રહેશે.
 • બીજથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રોપા NHB દ્વારા એક્રીડીએશન / કૃષિ યુનિ./ બાગાયત ખાતાની નર્સરીઓમાંથી ખરીદ કરવાના રહેશે.
 • ટીસ્યુકલ્ચર પ્લાન્‍ટીંગ મટીરીયલ (રોપા) માટે DBT દ્વારા માન્ય / એક્રીડીએશન થયેલ ટીસ્યુ લેબ, GNFC, GSFC, કૃષિ યુનિવર્સિટીની ટીસ્યુ લેબ જેવી સરકારશ્રીની જાહેર સંસ્થા પાસેથી ખરીદ કરવાનું રહેશે.
 • સદર યોજના હેઠળ લાભ લીધેલ લાભાર્થીને અન્ય કોઇ ફળપાકની યોજનામાં સહાય મળવાપાત્ર થશે નહી.

વધુ વાંચો : PM Yasasvi Scholarship Scheme

ફળપાકોના વાવેતર માટે મળવાપાત્ર સહાય

બાગાયતી યોજના દ્વારા ચાલતી આ યોજના હેઠળ ખેડૂતને આજીવન એક વખત લાભ આપવામાં આવે છે. ખેડૂતો ફળપાકો વાવેતર કરવા માટે પ્લાન્‍ટીંગ મટેરીયલ ખરીદી કરે તો તેમને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ ફળપાકના વાવેતર હેકટર દીઠ મળવાપાત્ર છે. આ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ફળનું નામમળવાપાત્ર સહાય
આંબા32000/હેક્ટર
ચીંકુ22000/ હેક્ટર
દાડમ20000/ હેક્ટર
જામફળ16650/ હેક્ટર
આમળા5560/ હેક્ટર
મોસંબી/કિન્નો5560/ હેક્ટર
બોર2780/ હેક્ટર
નાળીયેરી13000/ હેક્ટર
ખાટી આમલી1650/ હેક્ટર
સિતાફળ15400/હેક્ટર
કરમદા15400/હેક્ટર
જાંબુ6020/ હેક્ટર
રાયણ3850 હેક્ટર
કોઠા2200/ હેક્ટર
ફાલસા24440/ હેક્ટર
શેતુર10710/ હેક્ટર
બિલા9180/ હેક્ટર
અન્ય ફળપાક15000/ હેક્ટર

યોજનાની સહાય મેળવવા માટેના ડોક્યુમેન્‍ટ

ikhedut portal પર ચાલતી ફળપાકોના વાવેતરમાં સહાય મેળવવા માટે Online Application કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના અગત્યના ડોક્યુમેન્‍ટની જરૂર પડશે.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • ST જ્ઞાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • ખેડૂતનો ikhedut portal 7-12
 • જો દિવ્યાંગ ખેડૂત હોય તો તેનું દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • ટ્રાઈબલ વિસ્તારના નાગરિકો માટે વન અધિકાર પ્રમાણપત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેડૂત મિત્રો જમીન સંયુક્ત ખાતેદાર તરીકે હોય તો તેવા કિસ્સામાં 7-12 અને 8-A જમીનમાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક ખાતાની પાસબુકની નકલ

Apply Online Ikhedut Portal Yojana

Bagayati Vibhag દ્વારા ચાલતી આ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય (વનબંધુ) યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોઓએ ikhedut portal પરથી Online Application કરવાની હોય છે. ખેડૂતોએ આ યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન માટે ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી, નજીકના Common Service Center કે કોઈપણ જગ્યાએ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

2 thoughts on “ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના 2022 | Horticultural Aid Scheme 2022 : Read Now”

Leave a Comment