ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજના | Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme : Apply Now

Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme | ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજના ગુજરાતના ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ આકર્ષાયા છે. સરકાર પણ ખેડૂતોને વધુ પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડે છે. બાગાયતી યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોને સીધો લાભ આપવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. Ikhedut Portal પર બાગાયત સહાયલક્ષી યોજનાઓ અમલીકૃત બનાવેલ છે. જેમ કે ટ્રેકટર સહાય યોજના, નર્સરીની માળખાગત સુવિધા વધારવા, ડ્રીપ ઈરીગેશન માટે પાણીના ટાંકાની સહાય વગેરે ઘણી બધી યોજના ચાલે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ.વીજદર સહાય વિશે વિગતવાર વાત કરીશું

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબરોટરી વીજદર સહાય યોજના | Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme
ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજના | Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં બાગાયતી વિભાગ દ્વારા પર ખેડૂતોના હિત માટે ikhedut Yojana ચલાવવામાં આવે છે. બાગાયતી પાકોનો વિસ્તાર વધારવો, તેનું ઉત્પાદન વધારવું, ટીસ્યુ કલ્ચર દ્વારા નવા છોડ તૈયાર કરી શકાય છે. ગ્રીન હાઉસ દ્વારા જીવાત નિયંત્રણ, સંકલિત રોગ નિયંત્રણ તથા અનુકૂળ હવામાન ઉભું કરીને ગુણવત્તાયુક્ત પાક લઈ શકાય છે. સરકારશ્રી દ્વારા Green House Tissue Culture Laboratory Scheme ની સ્થાપના બાદ વીજળીમાં સહાય આપવામાં આવે છે.

વધુ વાંચો : Mini Tractor Sahay Yojana

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજનાનો હેતુ

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ.વીજદર સહાય યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતો વધુમાં વધુ ગ્રીન હાઉસ ઉભા કરે તે છે. વધુમાં ખેડૂતો ગ્રીન હાઉસ સાથે ટીસ્યુ લેબોરેટરીની સ્થાપના કરીને નવા છોડ તૈયાર કરે. અને ખેડૂતો બાગાયતી યોજના તરફ વધુમાં વધુ આકર્ષાય તે છે.

Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme – Highlights

યોજનાનું નામ : ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય (Green House And Tissue Culture Laboratory Scheme)
યોજનાનો ઉદ્દેશ : ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી કરવા પ્રોત્સાહિત થાય અને નવા ટીસ્યુ લેબોરોટરીની સ્થાપના કરે તે હેતુથી
આ યોજનાનો લાભ મળે છે.
લાભાર્થી : ગુજરાતના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતો
સહાય : ખેડૂતોને આ યોજનામાં વીજબીલના 25% મુજબ સહાય અથવા 1,00,000/- (એક લાખ) ની મર્યાદામાં મળશે.
અધિકૃત વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

વધુ વાંચો : Potato Digger Machine Scheme

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજનાની પાત્રતા

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાના ઓનલાઇન ફોર્મ ikhedut પરથી કરી શકાશે. લાભાર્થી ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • આ યોજના સામાન્ય કે હાઈટેક ગ્રીન હાઉસ/પોલીહાઉસ તથા ટીસ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરીના વીજ વપરાશ માટે મળશે.
 • આ યોજનામાં વીજદરમાં સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • ખેડૂત ખાતાદીઠ લાભાર્થીને વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
 • આ યોજનાનો લાભ વ્યક્તિગત રીતે પણ મળે છે અને સંસ્થાકીય લાભાર્થીઓને પણ મળશે.

Document Required Of Green House & Tissue Culture Laboratory Scheme

ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી ગ્રીન હાઉસ તથા ટીસ્યુ કલ્ચર યોજનાનો લાભ લેવા માટે Online Application કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ.

 • ખેડૂતની ૭/૧૨ ની નકલ(Anyror Gujarat 7/12 પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય)
 • લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત SC જ્ઞાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત ST જ્ઞાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • ટ્રાઈબલ વિસ્તારના લાભાર્થીઓ માટે વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

વધુ વાંચો : Pashu Sanchalit Vavaniyo

Online Apply Green House & Tissue Culture Laboratory Scheme

Tissue Culture Laboratory Yojana હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ I-khedut પરથી Khedut Registration કરવાનું રહેશે છે. ખેડૂતો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઘરે બેઠા જાતે પણ કરી શકે છે. તથા ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી VCE મારફતે પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાયની ઓનલાઈન અરજી કેવી કરવી તેની Step By Step માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Google Search માં “ikhedut Portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં Google Search માં જે પરિણામ આવે તેમાંથી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત પોર્ટલ ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર Click કર્યા બાદ ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “Bagayati Yojana” ખોલ્યા બાદ જ્યાં સરકારી અન્ય યોજના, ખેડૂત યોજના બતાવશે.
 • જેમાં “ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય” માં “અરજી કરો” તેના પર ક્લિક કરીને વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો Aadhar Card Number અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ ikhedut portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ લાભાર્થીએ ફરીથી વિગતો ચેક કરીને અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
 • ખેડૂતો દ્વારા પ્રિન્‍ટ મેળવ્યા બાદ સહી-સિક્કા કરાવવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s Green House & Tissue Culture Laboratory Scheme

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજના ક્યા વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?
કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ હેઠળ સંલગ્ન બાગાયતિ વિભાગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે. અને જિલ્લા કક્ષાએ વધુ માહિતી માટે ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી સંપર્ક કરી શકાશે.

Green House & Tissue Culture Laboratory Scheme હેઠળ કેટલો લાભ મળે?
ગુજરાતના ખેડૂતો ગ્રીન હાઉસ અને ટીસ્યુ લેબોરોટરીમાં વીજદરમાં સહાય મળે છે. ખેડૂતોને આ યોજનામાં કુલ વીજબીલના 25% મુજબ અથવા 1,00,000/- (એક લાખ) ની મર્યાદામાં સહાય મળશે.

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબોરેટરી વીજદર સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે?
ગુજરાતના ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ આકર્ષાઈને ગ્રીન હાઉન અને ટીસ્યુ લેબોરોટરીની સ્થાપના કરે તે મુખ્ય હેતુ છે.

Tissue Culture Laboratory Yojana નો લાભ લેવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?
ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut પરથી Online Application કરવાની રહેશે.

Leave a Comment