સરકાર દ્વારા મફત કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો | Free Computer Certificate Courses : Read Now

Free Computer Certificate Courses | સરકાર દ્વારા મફત કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો : શું તમે પણ કોમ્પ્યુટરમાં કારકિર્દી બનાવીને તમારી કારકિર્દીને સુરક્ષિત અને વધારવા માંગો છો, તો અમારો આ લેખ ફક્ત તમારા માટે જ છે, જેમાં અમે તમને સરકાર દ્વારા Free Computer Certificate Courses in Gujarati વિશે વિગતવાર જણાવીશું.

અમે તમને જણાવી દઈએ કે, સરકાર દ્વારા મફત કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ કોર્ષમાં, તમારે એપ્લિકેશન માટે કોઈ એપ્લિકેશન ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં અને તમે 12 અઠવાડિયાનો આ કોર્સ કરીને અને તેની પરીક્ષા આપીને સરળતાથી ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો. અને તેની મદદ થી તમે ગમે ત્યાંથી સારી નોકરી મેળવી શકો છો.

છેલ્લે, લેખના અંતે, અમે તમને Official Website પણ પ્રદાન કરીશું જેથી તમે બધા આ કોર્સ માટે વહેલી તકે અરજી કરી શકો અને તેના લાભો મેળવી શકો.

સરકાર દ્વારા મફત કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો | Free Computer Certificate Courses

Free Computer Certificate Courses – Highlights

આર્ટિકલનું નામ : Free Computer Certificate Courses in Gujarati
અભ્યાસક્રમની સ્થિતિ : Upcoming
Duration Of the Course : 12 Weeks
કોર્ષ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? : 28 Jul 2022
પરીક્ષાની નિર્ધારિત તારીખ : 31 Oct 2022
નોંધણીની છેલ્લી તારીખ : 31 Aug 2022
કોર્સ કેટેગરી : Computer Science and Engineering
Official Website : https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec22_cs14/preview

વધુ વાંચો: Digital Gujarat Scholarship 2022 | ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

Free Computer Certificate Courses By Government

આ લેખમાં, અમે તમને તમામ યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સમર્પિત એક ખૂબ જ કલ્યાણકારી અભ્યાસક્રમ વિશે જણાવીશું એટલે કે સરકાર દ્વારા મફત કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો, જેથી તમે બધા આ કોર્ષ માટે અરજી કરી શકો અને તેના લાભો મેળવી શકો અને તમારી કારકિર્દીને વેગ આપી શકો

તમારા બધાના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને સમર્પિત આ લેખમાં, અમે તમને step-by-step જણાવીશું કે, તમે સરકાર દ્વારા આ મફત કોમ્પ્યુટર સર્ટિફિકેટ કોર્ષ માં કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરશો જેથી તમને કોઈ સમસ્યા કે સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.

છેલ્લે, લેખના અંતે, અમે તમને Official Link પણ પ્રદાન કરીશું જેથી તમે બધા આ કોર્ષ માટે વહેલી તકે અરજી કરી શકો અને તેના લાભો મેળવી શકો

Also Read: સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2022 | Sukanya Samriddhi Yojana 2022

Computer Certificate Courses સપ્તાહ મુજબનો કોર્ષ લેઆઉટ?

WeeksWeekly Lecture Topics
Week 1Introduction to Computer : Functional Block Diagram Computer : History and Development Evolution of Computer An Introduction to Computer
Week  2Overview of Computer : Input Devices, Part-1 Overview of Computer : Input Devices, Part-2 Overview of Computer : Input Devices, Pat-3 Overview of Computer : Output Devices, Part-1
Week  3Overview of Computer : Output Devices, Part-2 Computer : Audio Input and Output Devices Computer  An Introduction to Storage Device Permanent Storage Devices – An Overview of Computer An Overview of Computer Memory Computer : Memory Management
Week  4Computer : Working of CPU Computer : Working of 8088 CPU Evolution and Development of Microprocessors, Part-1 Evolution and Development of Microprocessors, Part-2 Cooling Mechanism of Computer Components Computer : Components of Motherboard Computer : Cabinet, Power Supply &UPS

વધુ વાંચો:- Sukanya Samriddhi Yojana 2022

Computer Certificate Courses Topics

WeeksWeekly Lecture Topics
Week  5Micro-Programming, Part-1
Micro-Programming, Part-2
Central Processing Unit : Interrupt, Part-1
Central Processing Unit : Interrupt, Part-2
Device Driver, Part- 1
Device Driver, Part- 2
Week  6Internet : An Introduction
An Introduction to Computer – Networking
Multimedia, Basic Elements
Multimedia System
Overview of Computer Hardware & Software
Week  7Operating System Softwares
Computer Softwares – Application Software
An Introduction to Computer – Operating System
Operating System : Utility Software Tools
Disk Operating System, Part-1
Week  8Disk Operating System, Part-2
Disk Operating System, Part-3
Flow Charts & Programs
Basics of Linker & Loader
Assembly Language & Assembler
Introduction to Compilers
Debugger Software
Computer Software : Editor Part 1

Computer Certificate Courses Information

WeeksWeekly Lecture Topics
Week  9Computer Software :Editor Part 2
Simulator
Emulator
Programming Languages
Control Panel Settings
Week  10Instruction Set of 8086/8088 Microprocessor Part 1
Instruction Set of 8086/8088 Microprocessor Part 2
Instruction Set of 8086/8088 Microprocessor Part 3
Instruction Set of 8086/8088 Microprocessor Part 4
Instruction Set of 8086/8088 Microprocessor Part 5
Week  11Keyboard Controller
Interrupt & DMA Controller
Clock Generator & Bus Controller
Math Co–processor
Hard Disk Drive and Controller
Week  12Display Controller
Serial Interface Part-1
Serial Interface, Part-2
Parallel Interface & Printer Port
Universal Serial Bus (USB)

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ Of Free Computer Certificate Courses

હું મફત કમ્પ્યુટર કોર્ષ પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવી શકું?
વિવિધ કોર્ષ આપેલા છે. જેમાં આ અધિકૃત વેબસાઈટ https://onlinecourses.swayam2.ac.in/ પરથી ઓનલાઈન અભ્યાસ કર્યા બાદ પ્રમાણપત્રો મેળવી શકાય છે.

સરકારી નોકરી માટે કયું કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર શ્રેષ્ઠ છે?
બેઝિક કોમ્પ્યુટર કોર્સ (BCC) તથા બેઝિક કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર (BCH) સર્ટિફિકેશનમાં સરકારી નોકરીના પ્રમાણપત્રો હોય છે.

શું Google પ્રમાણપત્રો મફત છે?
Google એસોસિએટ એન્ડ્રોઇડ ડેવલપર સર્ટિફિકેશન તાલીમની ઍક્સેસ મફત છે અને પરીક્ષાનું સંચાલન કરવા માટે ટ્રુએબિલિટીને $149 ની સત્તાવાર પરીક્ષા ફી ચૂકવવામાં આવે છે.

13 thoughts on “સરકાર દ્વારા મફત કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો | Free Computer Certificate Courses : Read Now”

Leave a Comment