ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 | Food bill Sahay Yojana 2022

Food bill Sahay Yojana 2022 | ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં એક નવી યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી છે તે યોજના અંતર્ગત બીજા તેઓ અને ભોજન બિલ સહાય યોજના (Bhojan Bill Sahay Yojana 2022) મળવાપાત્ર રહેશે. આમ ગુજરાત સરકારે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખેડૂતો માટે, મહિલાઓ માટે તેમજ દિવ્યાંગ નાગરિકો માટે વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે.

આજે હું તમને આ આર્ટીકલ દ્વારા Food bill Scholarship 2022 યોજના એટલે કે ભોજન બિલ સહાય યોજના વિશેની માહિતી આપીશ. આ યોજનાએ ગુજરાતના બિન અનામત તેમજ શિક્ષણ અને આર્થિક વિકાસ નિગમની વિદ્યાર્થીઓને સહાય યોજના વિશેની વાત કરીશું. જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વતનથી દૂર રહીને અભ્યાસ કરતા હોય તેમને ભોજન બિલ સહાય યોજના (Food bill Scholarship 2022 for open category) આપવામાં આવે છે તે વિશેની માહિતી આપણે વિગતવાર જાણીએ

આ પણ વાંચો : E Samaj Kalyan Portal Yojana

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 | Food bill Sahay Yojana 2022

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 (Bhojan Sahay Yojana bill scholarship 2021-22) | Food bill scholarship 2021-22 last date, Gujarat, for open category (Scheme, digital Gujarat food bill scholarship)

Food bill Sahay Yojana 2022

Meal Bill Assistance Scheme: ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા તારીખ: 30/09/2017 ના રોજ G.R.No-ક્રમાંક:સશપ/122017/568451/અ દ્વારા ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવામાં આવેલી છે.

Bin Anamat aayog Gandhinagar આ નિગમનો રચના નો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગુજરાત રાજ્યના નાગરિકોને બિનઅનામત વર્ગના જ્ઞાતિના લોકોને આર્થિક અને તેમજ શૈક્ષણિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ યોજનાનો લાભ આપવાનો છે. જે વાતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

વિદ્યાર્થીઓને છાત્રાલયમાં રહીને ભણતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજન બિલ સહાય યોજના (Food bill Scholarship Gujarat) આપવામાં આવે છે તેની માહિતી મેળવીશું.

યોજનાનું નામ : ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 (Food bill Scholarship)
લાભાર્થીઓ : બિનઅનામત વર્ગના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ
સહાય : બિનઅનામત વર્ગ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને 10 મહિના સુધી પંદરસો રૂપિયા લેખે સહાય મળશે.

Supervised By : ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ (www.gueedc.gujarat.gov.in )
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ : https://gueedc.gujarat.gov.in/
યોજના ની છેલ્લી તારીખ : 31/12/2022
Helpline Number : 07923258688, 07923258684

આ પણ વાંચો : Vahali Dikri Yojana

ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો હેતુ (Purpose Of Food Bill Scholarship)

ગુજરાતમાં ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા આ છે કે બિન અનામત આયોગ (Bin Anamat Aayog) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ તેમના ઘરથી બહાર રહીને અભ્યાસ કરતા હોય તેમના માટે આર્થિક રીતે સહાય આપવા માટે આ ભોજન બિલ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

ભોજન બિલ સહાય યોજનાની પાત્રતા (Food bill Scheme Eligibility)

ભોજન બિલ સહાય યોજના (Bhojan Bill Sahay Yojana 2022) નોલાભ લેવા માટે નીચે આપેલી બધી જ શરતો નું પાલન થવું જરૂરી છે. બિન અનામત આયોગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે આ યોજનાએ વિદ્યાર્થી જેવા કે આર્થિક કે જે તેમની પરિસ્થિતિ નબળી હોય અને ભોજન બિલ સહાય આપવામાં આવે છે જેના માટે નીચે મુજબની પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

 • બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તે મેડિકલ ડેન્ટલ ટેકનિકલ પેરામેડિકલ માં અભ્યાસ કરતા હોવા જોઇએ તેમને લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. અને આ યોજનાનો લાભ પરિવારથી દૂર રહીને છાત્રાલયમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને જ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે અને જે પોતાના તાલુકામાં શૈક્ષણિક
 • વ્યવસ્થા ન હોય અને તાલુકા ની બહાર છાત્રાલયમાં રહીને અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ લેવા પાત્ર રહેશે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ સરકારી કે અનુદાન સિવાયના છાત્રાલયમાં રહીને અભ્યાસ કરતા એટલે કે પ્રાઇવેટ શાળા માં અભ્યાસ કરતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
 • કોઈ પણ સમાજ કે ટ્રસ્ટ સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કન્યા શાળા માં રહીને ધોરણ ૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને પણ આ ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો લાભ મળશે.
 • વિદ્યાર્થીઓને બિન અનામત વર્ગ નું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઇએ.
 • અરજી કરનાર વિદ્યાર્થીએ ગુજરાતનો નાગરિક હોવા જરૂરી છે

આ પણ વાંચો : Satyvadi Raja Harishchandra Marnotar Sahay Yojana

ભોજન સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ (food bill scholarship documents required)

ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા બધા જ ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી રહેશે અરજી તમે GUEEDC ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પરથી કરી શકો છો

 • વિદ્યાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ
 • બિન અનામત વર્ગ નું પ્રમાણપત્ર ની નકલ
 • આવકના પ્રમાણપત્ર ની નકલ
 • હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તેમનું માસિક બિલ ભરેલું હોય તો તેમનો પુરાવો
 • રહેઠાણનો પુરાવો માં લાઇટબિલ કે ગેસ બીલ
 • ધોરણ 12 માં અભ્યાસ કરતા હોય તો છેલ્લા વર્ષની માર્કશીટ
 • હોસ્ટેલ સમાજ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત છે તેનો પુરાવો
 • વિદ્યાર્થીના બેંકની પાસબુક ની ઝેરોક્ષ
 • વિદ્યાર્થીઓના શાળા માં ચાલુ અભ્યાસ અંગે બોનોફાઇડ સર્ટિફિકેટ
 • વિદ્યાર્થીઓના ઉમરનો પુરાવો એટલે કે એલ સી કે જન્મ તારીખનો દાખલો

આ પણ વાંચો : Dr.Ambedkar Awas Yojana

ભોજન બિલ સહાય યોજનાના લાભો (Benefits of Bhojan Bill Sahay Yojana)

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.
આ યોજના હેઠળ દરેક વિદ્યાર્થીઓને 10 મહિના માટે રૂપિયા 1500 રૂપિયા લેખે ભોજન બિલ સહાય યોજના આપવામાં આવેલ છે. આમ સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ અને હોસ્ટેલ અથવા કે છાત્રાલયમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ટોટલ 15 હજાર રૂપિયા સુધીની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

Bhojan Bill Sahay Yojana Apply Online Registration

 • સૌપ્રથમ તમારે ભોજન બિલ સહાય યોજનાની અરજી કરવા માટે ની વેબ સાઈટ www.gueedc.gujarat.gov.in ખોલવાની રહેશે જે નીચે પ્રમાણે દેખાશે. gueedc login
 • ત્યારબાદ તમારે scheme મેનુ માં જઈને તમારેભોજન બિલ સહાય યોજના અથવા Food bill Scholarship લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ એપ્લાય નાવ (Apply Now) બટન પાર ક્લિક કરવું.
 • જો તમે આ વેબસાઈટ પર પહેલેથી જ રજિસ્ટ્રેશન કરી લીધું હોય તો તમે login button પર કરીને તમારી આઈડી અને પાસવર્ડ નાંખીને લોગીન થઇ શકો છો અને જો તમે પહેલી વાર આ વેબસાઈટ પર મુલાકાત કરી રહ્યા હોય તો રજીસ્ટેશન (New User) બટન પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટેશન બટન પર ક્લિક કર્યા પછી તમારો મોબાઈલ નંબર, email id અને પાસવર્ડ નાખો. Confirm password પર તમે જે પાસવર્ડ રાખવો હોય તે ફરીથી ટાઈપ કરવો. અને કેપ્ચા ની બાજુમાં જે ચિત્રમાં નંબર લખ્યા છે તે કેપ્ચા મા નાખવા.
 • રજીસ્ટ્રેશન કમ્પલેટ થયા બાદ તમારા ડેસ્કટોપ ની સ્ક્રીન નીચે આપેલા સ્ક્રીનશોટ ની જેમ દેખાશે
 • બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ આપને તમારા બધા જા ડોક્યુમેન્ટ ની માહિતી અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • અપલોડ કર્યા બાદવિદ્યાર્થી ની સાઇન અને તેમનો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે વિદ્યાર્થીઓને સાઇન અને ફોટાની સાઈઝ 15 kb કે તેનાથી ઓછી હોવી જરૂરી છે.વિદ્યાર્થી નો ફોટો અને તેમની સાઈન આ ફળથી આ પછી Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 • ત્યારબાદ તમારી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે આધાર કાર્ડ લખેલું છે તેની બાજુમાં અપમાન ડોકયુમેન્ટ પર ક્લિક કરીને તમારા આધાર કાર્ડ ની પીડીએફ જેથી એક આપી દેજે ફોર્મેટમાં પણ કરી શકો છો
 • ત્યારબાદ જો તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા હોય તો તેમાં અરજી કરતી સમયે પહેલી વિગતો દેખાશે જે બરાબર ચેક કરી લેવાની રહેશે વિગતો યોગ્ય રીતે નીચે કન્ફર્મ એપ્લિકેશન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે જે તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ ગયેલી ગણવામાં આવશે આપની અરજીના કન્ફર્મ નંબર મળી જશે જે તમારે સાચવીને રાખવાનો છે અથવા તમારી રીતે સુરક્ષિત જગ્યાએ રહેવાનું છે

આ પણ વાંચો : Vrudh Pension Sahay Yojana 2022

ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

જે વિદ્યાર્થીઓએ ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેમના માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31-12-2022 છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQs of Bhojan Bill Sahay Yojana 2022

Q: ભોજન બિલ સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર કુલ સહાય રૂપિયા કેટલા છે?
Ans: ભોજન બિલ યોજનામાં મળવાપાત્ર કુલ સહાય 15,000/- છે.

Q: ભોજન બિલ સહાય યોજના કયા કોર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે?
Ans: ભોજન બિલ સહાય યોજના એ મેડિકલ-પેરામેડિકલ, ટેકનિકલ-પેરાટેકનિકલ જે વગેરે કોર્સ માટે ભોજન બિલ સહાય યોજના ઉપલબ્ધ છે.

Q: શું મારે દરેક વર્ષે ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે અપ્લાય કરવું જરૂરી છે?
Ans: હા, દર વર્ષે ભોજન બિલ સહાય યોજના માટે એપ્લાય કરવું જરૂરી છે.

Q: ઓનલાઈન અરજી પછી તેની ઝેરોક્ષ જમા કરાવવી જરૂરી છે અને ના કરીએ તો શું થાય?
Ans: હા,ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ તેની ઝેરોક્ષ જમા કરાવવી જરૂરી છે.જો તમે જેમ ની ઝેરોક્ષ જમા કરાવતા નથી તો તે મારી એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ જશે.

Leave a Comment