ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના 2022 | Electric Bike Sahay Yojana 2022 : Read Now

Electric Bike Sahay Yojana 2022 | ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના 2022 : આજે પુરા વિશ્વમાં પેટ્રોલ ડીઝલથી વાહનો ચાલી રહ્યા છે અને જે પર્યાવરણમાં ઘણું પ્રદૂષણ ફેલાવી રહ્યા છે. આમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ વાહનમાંથી વિશ્વભરમાં પ્રદૂષણની સમસ્યા વધી રહી છે તેમ આપણે હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ નો સહારો મૂકીને હવે આપણે ઈલેક્ટ્રીક વિહિકલ (Electric Vehicle) તરફ જવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આમ આવો પ્રયાસ કરીને આપણે આપણા પરિવારનું બચાવો એ આપણી નૈતિક જવાબદારી ગણવામાં આવે છે.

આમ આપણે આ ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીને પેટ્રોલ ડિઝલના વાહનો તરફ છોડીને હવે આપણે ઈલેક્ટ્રીક વાહન જેવા પ્રદૂષણ રહિત વાહનો તરફ વળી રહ્યા છીએ.

આજકાલ બજારોમાં બેટરી સંચાલિત સ્કૂટર, રીક્ષા તેમજ કાર પણ દોડતી થઇ ગઇ છે. તેથી ગુજરાત સરકાર (Gujarat Government) દ્વારા પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા વાહનો વપરાશમાં ઘટાડો કરવા અને ઈલેક્ટ્રીક વાહન ચલાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે તેથી ગુજરાત સરકારે ઈલેક્ટ્રીક વાહનોની ખરીદી પર સબસીડી યોજના લાવી રહી છે. આમ ગુજરાત સરકારે Electric Scooter તથા e-rickshaw નો વપરાશ વધારી અને પર્યાવરણને શુદ્ધ રાખવા તરફ પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો : Pradhanmantri Matru Vandana Yojana 2022

ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના 2022 | Electric Bike Sahay Yojana 2022
ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના 2022 | Electric Bike Sahay Yojana 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના (Electric e-Vehicle Scheme) મા અરજી કઈ રીતે કરવી, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, યોજના માટેની પાત્રતા, યોજનાની શરતો જેની વગેરે બાબતો આપણે આ લેખ દ્વારા ચર્ચા કરીશું. જો તમને આ આર્ટીકલ ગમે તો તમે તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.

Electric bike subsidy in gujarat | Gujarat two wheeler scheme 2022 | Subsidy on electric bike in gujarat | Electric scooter subsidy gujarat | E bike sahay yojana gujarat | E bike sahay yojana gujarat | Electric bike subsidy in gujarat | Electric bike gujarat government scheme | E bike yojana gujarat | eriksow scheme gujarat

Electric Bike Sahay Yojana – Highlights

આ યોજના મુખ્યત્વે ગુજરાત સરકારના એનર્જી વિભાગ ગેડા દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.જેનો ઉદ્દેશ આજ છેકે વાહનો થી ફેલાતા પ્રદૂષણ ને નિયંત્રણ મા લાવવું. તેથી જ આ સહાય ને સરકાર દ્વારા અમલ મા મુકવામાં આવેલ છે.

આ સહાય ટોટલ 2 પ્રકાર ના વાહનો માપવામાં આવે છે. રાજ્યમાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને જો તેઓ દ્વી ચક્રીય ઈલેક્ટીક વાહન ખરીદે તો તેઓને રૂ.12,000/- સબસિડી આપવામાં આવે છે.અને અન્ય વ્યક્તિ/સંસ્થા ને ત્રી ચક્રીય ઈલેક્ટ્રીક વાહન ખરીદે તો તેઓ ને રુ.48,000/- ની સબસિડી આપવામાં આવે છે.એટલે કે સરકાર આવા વાહનો પર E bike subsidy in Gujarat આપે છે.જેનાથી લોકો વધુ ને વધુ ઈલેક્ટ્રીક વાહન ચલાવે અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ મા આવે.

યોજના નું નામ : Electric Bike Sahay Yojana 2022
સહાય : 1) ધોરણ 9 થી 12 અને કોલેજ નાં વિધાર્થીઓ માટે ઈલેક્ટ્રીક ટુ વ્હીલર ખરીદવા માટે રુ.12,000/- ની સબસિડી સહાય.
2) કોઈપણ વ્યક્તિ/સંસ્થા ને ઈલેક્ટ્રીક થ્રી વ્હીલર ખરીદવા માટે રુ.48,000/- ની સબસિડી સહાય.

રાજ્ય : ગુજરાત
ઉદ્દેશ : વાહનો થી થતા પ્રદૂષણ ને નિયંત્રણ લાવવા માટે સહાય આપવામા આવે છે જેમાં થી વધુ ને વધું લોકો ઈલેક્ટ્રીક વાહન લઈ શકે.
લાભાર્થી : ગુજરાત રાજ્ય ના ધોરણ 9 થી 12 માં અને કોલેજ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને કોઈપણ વ્યક્તિ/સંસ્થા.
અરજી નો પ્રકાર : ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન
Official Website : https://geda.gujarat.gov.in/

આ પણ વાંચો : Education Loan Yojana 2022

Electric Bike Sahay Yojana – લાભ

આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્ય ના ધોરણ 9 થી 12 માં અભયસ કરતા અને કોલેજ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ને ઈલેક્ટ્રીક બાઈક ખરીદે તો રુ.12,000/- સબસિડી આપવામાં આવે છે.અને અન્ય વ્યક્તિ/સંસ્થા ને જો ઈલેક્ટ્રીક રિક્ષા કે ઈલેક્ટ્રીક થ્રી વ્હીલર વાહન ખરીદવું હોઈ તો તેઓ ને રુ.48,000/- ની સબસીડી સહાય આપવામા આવે છે.

Electric Bike Sahay Yojana – પાત્રતા

ગુજરાત રાજ્યમાં GEDA દ્વારા E bike અને E Rickshaw ખરીદવા માટે સબસિડી આપવામાં આવે છે.Electric bike sahay yojana માટે નીચે મુજબ ની પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યક્તિઓ પાત્ર ગણવામાં આવશે.

 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જરૂરી છે.
 • Gujarat two wheeler scheme માટે લાભાર્થી ધોરણ 9 થી 12 અથવા કોલેજ માં અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ.
 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓને બોનોફાઇડ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે.
 • Gujarat three wheeler scheme માટે લાભાર્થી કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો : NMMS Scholarship Yojana 2022

Electric Bike Sahay Yojana – આધાર પુરાવા

આ યોજનાનો જે લોકો લાભ લેવા માંગતા હોઈ તેવા વિદ્યાર્થીઓ અને કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા ને નીચે મુજબના આધાર પુરાવો રજૂ કરવા પડશે.

 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થી નું માર્કશીટ અને બોનોફાઇડ સર્ટિફિકેટ.
 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થીની શાળા અને કોલેજમાં ફી ભર્યાની રસિદ.
 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થી નું આધારકાર્ડ.
 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થીનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર.
 • લાભાર્થી વિદ્યાર્થી નાં બેંકના ખાતા ની પાસબુક ની નકલ
 • લાભાર્થી વ્યક્તિ હોઈ તો તેમનું આધારકાર્ડ અથવા સંસ્થા હોઈ તો તેમનું સંસ્થા નું પ્રમાણપત્ર.
 • લાભાર્થી કોઈ વ્યક્તિ હોઈ તો તેનું Three wheeler driving licence.
 • લાભાર્થીઓ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા નાં બેંકના ખાતા ની પાસબુક ની નકલ.
 • લાભાર્થીઓના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા.
 • લાભાર્થી એ જો High Speed Battary Oparated Two Wheeler લેવું હોઈ તો તેઓ ને ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ રજૂ કરવું પડશે.

આ પણ વાંચો : Namo Tablet Yojana 2022

Electric Bike Sahay Yojana How To Apply

આ યોજના માટે જે લાભાર્થીઓને e bike ખરીદી હોય અથવા તો ઈલેક્ટ્રીક રીક્ષા ખરીદવી હોઈ તો તેવા તમામ લાભાર્થીઓને GEDA ની વેબસાઇટ પર જઇને અરજી પત્રક ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે અથવા તો ઉપર અમે અરજીપત્રક આપેલું છે ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.ઓફ લાઇન અરજી કરવાની સંપૂર્ણ વિગત નીચે દર્શાવેલ છે.

 • સૌપ્રથમ અરજીપત્રકમાં માંગેલી તમામ માહિતી સંપૂર્ણ ભરવાની રહેશે. અને માહિતી ભરાઈ ગયા બાદ તે અરજી પત્રક સાથે ઉપર દર્શાવેલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ ઉપર આપેલ લીંક માં જઈને ગાડીઓના ઉત્પાદક અને ગાડીના મોડલ ની પસંદગી કરવાની રહેશે,જ્યા એમ્પેનલ થયેલ કંપનીઓ પાસે જઇને અરજી પત્રક સંપૂર્ણ ભરેલું હોય તેમાં સહી સિક્કા કરાવવાના રહેશે.
 • તે સંપૂર્ણ સહી-સિક્કા વાળો અને ડોક્યુમેન્ટ વાળુ અરજીપત્રક ગાડીઓના ડીલર્સ પાસે પણ જમા કરાવી શકો છો અથવા તો GEDA કચેરીએ જઇને પણ ત્યાં અરજી પત્રક જમા કરાવી શકો છો.

આ પણ વાંચો : Divyang Bus Pass Yojana 2022

Electric Bike Sahay Yojana Apply Online

આ યોજના માટે આપણે offline અરજી કરવાની સંપૂર્ણ વિગત જોઈ પરંતુ આ યોજનામાં આપ ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો જેને Digital Gujarat e bike Registration પણ કહેવામાં આવે છે. જેના માટે તમારે Digital Gujarat Portal પર જવાનું રહેશે.

હાલ આ યોજના માટે આપ Digital Gujarat Portal પર જઈ ને ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. જેનાં માટે આપને Digital Gujarat Portal પર પોતાનું આઈડી અને પાસવર્ડ બનાવવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ આપ Online અરજી કરી શકો છો.અથવા તો આપ કોઈપણ CSC ( કોમન સર્વિસ સેન્ટર) પર જઈ ને ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

Two Wheeler Dealers List in Gujarat

 1. Diwa Dealer’s
 2. Ward Wizard Dealer’s
 3. Raj Electromotives Dealer’s
 4. Overa E bike Dealer’s
 5. Okinawa Dealer’s
 6. Loads Mark’s Industry Dealer’s
 7. Vietrice Motores Dealer’s
 8. Electrotherem Authorised Dealer’s
 9. Jitendra EV Bike Dealer’s
 10. Ampere Dealer’s Panel Gujarat
 11. Elexa Dealers
 12. Odysse Dealers
 13. Delta Autocrop LLP List
 14. Hero Dealer’s

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Electric Bike Sahay Yojana Contact Office

આ યોજનાની કોઈપણ માહિતી માટે આપ GEDA ની સરકારી કચેરી પર જઈ ને માહિતી મેળવી શકો છો.અથવા તો નીચે આપેલ હેલ્પલાઇન નંબર પર ફોન કરીને પણ જાણી શકો છો.

Gujarat Energy Development Agency, 4th floor, Block No. 11 & 12, Udyog Bhavan, Sector -11, Gandhinagar-382 017, Gujarat, India

Phone : +91-079-23257251, 23257253

Fax : +91-079-23257255, 23247097

Email : info@geda.org.in

FAQ’s ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના

Gujarat Two Wheeler Scheme 2022 કોના માટે છે ?
આ યોજના ધોરણ 9 થી 12 અને કોલેજ નાં વિધાર્થીઓ અને વ્યક્તિઓ અને સંસ્થા માટે ઈલેક્ટ્રીક ગાડી ની સહાય યોજના છે.

Gujarat Two Wheeler Scheme 2022 કેટલી સહાય મળે છે ?
આ યોજના માં વિધાર્થીઓ ને ઈલેક્ટ્રીક બાઈક માટે 12,000 રૂપિયા ની સહાય અને થ્રી વ્હીલર ગાડી માટે 48,000 હજાર ની સહાય આપવામાં આવે છે.

Gujarat Two Wheeler Scheme 2022 ની અરજી ક્યાં કરવાની હોઈ છે ?
આ યોજના માટે GEDA ની કચેરી મા જઈ ને અરજી કરવાની હોઈ છે.અથવા digital Gujarat Portal પર જઈ ને ઓનલાઈન અરજી પણ કરી શકો છો.

Gujarat Two Wheeler Scheme 2022 માટે સંપર્ક નંબર શું છે ?
આ યોજના માટે આપ Gujarat Energy Development Agency, 4th floor, Block No. 11 & 12, Udyog Bhavan, Sector -11, Gandhinagar-382 017, Gujarat, India

Phone : +91-079-23257251, 23257253

9 thoughts on “ઈલેક્ટ્રીક બાઈક સહાય યોજના 2022 | Electric Bike Sahay Yojana 2022 : Read Now”

Leave a Comment