દિવ્યાંગ વિવાહ સહાય યોજના 2022 | Divyang Lagn Sahay Yojana 2022

Divyang Lagn Sahay Yojana 2022 | દિવ્યાંગ વિવાહ સહાય યોજના 2022 : તમે દિવ્યાંગ વિવાહ યોજના 2021 શોધી રહ્યા છો. અહીં અમે ગુજરાતમાં દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય વિશે તમામ માહિતી પ્રદાન કરીએ છીએ. દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના માટે કેવી રીતે નોંધણી કરવી તે પણ શીખો . ગુજરાત સરકારે દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય માટે 1 લાખ સુધીની જાહેરાત કરી છે.

સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તે સ્ત્રીઓ માટે 18 વર્ષ કે તેથી વધુ અને પુરુષો માટે 21 વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ. 40% થી વધુ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ આ યોજનાઓના લાભ માટે પાત્ર હશે. લગ્ન તે જ સમયે નોંધાયેલા હોવા જોઈએ. આ યોજનામાં આવકની કોઈ મર્યાદા નથી. તમામ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ આ યોજનાના લાભ માટે પાત્ર છે. વિકલાંગ વ્યક્તિ અને વિકલાંગ વ્યક્તિ વચ્ચે લગ્નના કિસ્સામાં, દંપતિ કુલ રૂ. ની નાણાકીય સહાય માટે હકદાર છે. 1 લાખ. તેમજ વિકલાંગ વ્યક્તિ અને સામાન્ય વ્યક્તિ વચ્ચેના લગ્નના કિસ્સામાં દંપતીને 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય મળશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના 0% થી વધુ દિવ્યાંગ યુગલો પણ દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ મેળવે છે

આ પણ વાંચો : Divyang Sadhan Sahay Yojana

દિવ્યાંગ વિવાહ સહાય યોજના 2022 | Divyang Lagn Sahay Yojana 2022
દિવ્યાંગ વિવાહ સહાય યોજના 2022 | Divyang Lagn Sahay Yojana 2022

Divyang Lagn Sahay Yojana નો હેતુ

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ,ગાંધીનગર દ્વારા દિવ્યાંગ થી દિવ્યાંગ અને દિવ્યાંગ થી સામાન્ય વ્યક્તિઓને લગ્ન માટે આર્થિક સહાય આપવા માટે ‘દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના‘ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. દિવ્યાંગ થી દિવ્યાંગ અને દિવ્યાંગ થી સામાન્ય વ્યક્તિઓ સમાજમાં સન્માનપૂર્વક જીવન જીવી શકે તે હેતુથી ‘દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના‘ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેની હવે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ (e-samaj kalyan Portal) પરથી કરવાની રહેશે.

Divyang Lagn Sahay Yojana માટેની પાત્રતા

Government of Gujarat Social Justice & Empowerment Department હેઠળ ઘણા વિભાગો કામગીરી કરે છે. જેમાં નિયામક સમાજ સુરક્ષા દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ચાલે છે. દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય માટે નીચે મુજબની પાત્રતા નક્કી થયેલી છે

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
 • કન્યાની ઉંમર 18 વર્ષથી ઉપર અને છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ ફક્ત એક જ વખત (યુગલ દીઠ) મળવાપાત્ર રહેશે

આ યોજનામાં લગ્ન થયાની તારીખથી બે વર્ષની સમયમર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે

આ પણ વાંચો : Divyang Bus Pass Yojana

દિવ્યાંગતાના પ્રકાર

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ 21 પ્રકારની દિવ્યાંગતા અને દિવ્યાંગતાની ટકાવારી ધરાવતા વ્યક્તિઓને આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે.

ક્રમદિવ્યાંગતાનો પ્રકારદિવ્યાંગતાની ટકાવારી
1અંધત્વ (Blindness)40 ટકા કે તેથી વધુ
2આનુવંશિક કારણોથી થતો સ્નાયુક્ષય (Muscular Dystrophy)40 ટકા કે તેથી વધુ
3ઓછી દ્રષ્ટિ (Low Vision)40 ટકા કે તેથી વધુ
4રક્તપિત-સાજા થયેલ (Leprosy Cured Person)40 ટકા કે તેથી વધુ
5એસિડના હુમલાનો ભોગ બનેલા (Acid Attack Victim)40 ટકા કે તેથી વધુ
6હલન-ચલન સાથેની અશકતતા (Locomotors Disability)40 ટકા કે તેથી વધુ
7સેરેબલપાલ્સી (Cerebral Pals)40 ટકા કે તેથી વધુ
8વામનતા (Dwarfism)40 ટકા કે તેથી વધુ
9બહુવિધ સ્કલેરોસિસ – શરીરની પેશીઓ કઠણ થવાની વિકૃતિ (Multiple Sclerosis)40 ટકા કે તેથી વધુ
10ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ (Chronic Neurological Condition)50 ટકા કે તેથી વધુ
11સામાન્ય ઇજા જીવલેણ રક્તસ્ત્રાવ (Hemophilia)50 ટકા કે તેથી વધુ
12ધ્રુજારી સ્નાયુબદ્ધ કઠોરતા (Parkinson’s Disease)50 ટકા કે તેથી વધુ
13બૌદ્ધિક અસમર્થતા (Intellectual Disability50 ટકા કે તેથી વધુ
14હિમોગ્લોબિનની ઘટેલી (Thelassemia)50 ટકા કે તેથી વધુ
15દીર્ઘકાલીન અનેમિયા (Sickle Cell Disease)50 ટકા કે તેથી વધુ
16માનસિક બિમાર (Mental Illness)50 ટકા કે તેથી વધુ
17ખાસ અભ્યાસ સંબંધી વિકલાંગતા (Specific Learning Disabilities)50 ટકા કે તેથી વધુ
18વાણી અને ભાષા અશકતતા (Speech and Language Disability)50 ટકા કે તેથી વધુ
19ચેતાતંત્ર-ન્યુરોની  વિકાસલક્ષી સ્થિતિમાં ક્ષતિ (Autism Spectrum Disorder)50 ટકા કે તેથી વધુ
20મલ્ટીપલ ડિસેબીલીટીઝ (Multiple Disabilities)50 ટકા કે તેથી વધુ
21સાંભળવાની ક્ષતિ (Hearing Impairment)70 થી 100 ટકા

Divyang Lagn Sahay Yojana હેઠળ સહાયની રકમ

 • આ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ થી દિવ્યાંગ વ્યક્તિ એકબીજા સાથે લગ્ન કરે ત્યારે યુગલની બંને વ્યક્તિને રૂપિયા 50,000 (પચાસ હજાર) + રૂપિયા 50,000 (પચાસ) કુલ મળીને 1,00,000 (એક લાખ) સહાય મળવાપાત્ર છે.
 • દિવ્યાંગ થી સામાન્ય વ્યક્તિ એકબીજા સાથે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિને રૂપિયા 50,000 (પચાસ હજાર)ની સહાય આપવામાં આવે છે

Divyang Lagn Sahay Yojana માટે ડોક્યુમેન્‍ટ

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ તથા સિવિલ સર્જનનાં દિવ્યાંગતાના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ ((Unique Disability ID)
 • દંપતિના શાળા છોડયાના(LC) પ્રમાણપત્રની નકલ.
 • રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • ચુંટણીકાર્ડની નકલ
 • બેંક પાસબુકની નકલ
 • બન્નેના સંયુક્ત લગ્ન ફોટા/ લગ્ન કંકોત્રી
 • લગ્ન રજિસ્ટાર ઓફ મેરેજીસની ઓફિસમાં નોંધાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ

આ પણ વાંચો : Divyang Bus Pass Yojana 2022

Divyang Lagn Sahay Yojana ની અરજી ક્યાં કરવી?

ગુજરાત સરકારના Social Justice & Empowerment Department(SJED) દ્વારા ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ (https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx) મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાની અરજીઓની ચકાસણી કરી સહાય મંજૂર કરવાની સત્તા જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની રહેશે તથા વધુ માહિતી માટે જિલ્લાના વડા મથકે આવેલ ‘જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી‘ની કચેરી સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના બાબતની અગત્યની બાબતો

 • દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના લાભાર્થી જો બે અલગ-અલગ જિલ્લામાં રહેતી વ્યક્તિના લગ્નના કિસ્સામાં દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે અરજી દંપતિએ લગ્ન બાદ દિવ્યાંગ દંપતીના કાયમી વસવાટના જિલ્લામાં કરવાની રહેશે. અરજી મંજૂર કરનાર જિલ્લાના જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીએ અન્ય જિલ્લાના ‘જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી’ને અરજી મંજૂર કર્યાની જાણ કરવાની રહેશે
 • દિવ્યાંગ અરજદાર અન્ય રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં બંને દિવ્યાંગ પતિ-પત્નીને આ યોજનાનો લાભ નિયત પુરાવા રજુ કરેથી મળવાપાત્ર રહેશે

દિવ્યાંગ અરજદાર અન્ય રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરે તેવા કિસ્સામાં અરજદાર સ્ત્રી  પાસેથી જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીએ સ્ત્રી લાભાર્થીએ તેના રાજ્યમાંથી દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય મેળવેલ નથી તે અંગેની બાંહેધરી મેળવી લેવાની રહેશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment