અરવલ્લી ICPS ભરતી 2022 | Aravalli ICPS Recruitment 2022 : Apply Now

Aravalli ICPS Recruitment 2022 | અરવલ્લી ICPS ભરતી 2022 : તાજેતરમાં બાલ સંકલિત સુરક્ષા યોજના માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં ડેટા એનાલિસ્ટ અને સામાજીક કાર્યકર ના ખાલી જગ્યા માટે કરવામાં આવશે તો મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી લઈશું જેવી કે વય મર્યાદા, લાયકાત , ટોટલ જગ્યાઓ વગેરે તો મિત્રો આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચવાનું ભૂલશો નહિ.

વધુ વાંચો : Free Laptop Yojana Registration

અરવલ્લી ICPS ભરતી 2022 | Aravalli ICPS Recruitment 2022

Aravalli ICPS Recruitment 2022 – Highlights

સંસ્થાનું નામ : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના
પોસ્ટ : ડેટા એનાલિસ્ટ અને સામાજીક કાર્યકર
જગ્યાઓ : 0૨ પોસ્ટ
નોકરીનો પ્રકાર : કરાર આધારિત
અરજી કરવાની પ્રક્રિયા : ઓફલાઈન
જાહેરાત બહાર પડ્યાની તારીખ : ૨૫.૦૮.૨૦૨૨
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : શરુ થયાના 10 દિવસ સુધીમાં

વય મર્યાદા

૨૧ થી ૪૦ વર્ષ સુધી

વધુ વાંચો : UDAN Scheme 2022

લાયકાત

પોસ્ટલાયકાતજરૂરિ અનુભવઅન્ય લાયકાત
ડેટા એનાલિસ્ટMRM/ MSW/ MRS/ મનોવિજ્ઞાન/સમાજશાસ્ત્ર ૫૦% સાથે અનુસ્નાતક૨ વર્ષો અનુભવCCC પાસ
સામાજીક કાર્યકરકોઇપણ વિધાશાખામાં ગ્રેજ્યુએટ અને કોમ્પ્યુટરની ડીગ્રી કે ડીપ્લોપા સાથે ૫૦% જરૂરિ૨ વર્ષ નો અનુભવCCC પાસ

પગાર ધોરણ

૧૪૦૦૦ ફિક્ષ દર મહીને

પસંદગીના ધોરણો

  • અરજી ના આધારે મેરીટ
  • ઈન્ટરવ્યું
  • ઓફર પત્ર

અરજી કઈ રીતે કરવી ?

આ ભરતી માં અરજી કરવાની રીત ઓફ લાઈન માં છે માટે ઉમેદવારે જાતે અરજી લખી જાહેરાતમાં આપેલ સરનામાં પર મોકલી આપવાની રહેશે. આ અરજી નિયત સમયે પોહચી જાય તેવી રીતે મોકલવી નહિ તો માન્ય ગણાશે નહિ. અરજી માં જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બધી જ માહિતી અને જરૂરિ પુરાવા મોકલવા નહિ તો અરજી અમાન્ય ગણાશે.અરજી સાથે CCC અને અનુભવ ના પુરાવા પણ જોતાવાના રહેશે. આ અએજી સ્પીડ પોસ્ટ થી મોકલવી જેથી જલ્દી પોહચી જાય.

સરનામું : જીલ્લા બાલ સુરક્ષા એકમ, જીલ્લા સેવા સદન ભોય તળિયે, રૂમ :A/G/04 અરલ્લી મોડાશા.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment