ગુજરાત 108માં પરીક્ષા વગર આવી સીધી ભરતીની જાહેરાત : Apply Now

ગુજરાત 108માં પરીક્ષા વગર આવી સીધી ભરતીની જાહેરાત : ગુજરાત 108 એટલે કે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત કરેલ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.

ગુજરાત 108માં પરીક્ષા વગર આવી સીધી ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત 108માં ભરતી : GVK EMRI

ગુજરાત 108 ભરતી અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે.

ગુજરાત 108માં ભરતી માહિતી

જાહેરાત કરનાર : ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
પોસ્ટ નું નામ : મેડિકલ ઓફિસર
શૈક્ષણિક લાયકાત : BHMS/BAMS
પસંદગી પ્રક્રિયા : ઇન્ટરવ્યુ આધારિત
નોકરી સ્થળ : ગુજરાત

પોસ્ટ નું નામ

મેડિકલ ઓફિસર

ઇન્ટરવ્યુ સમય

સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી

ઇન્ટરવ્યુ સરનામું

અમદાવાદ- જીવીકે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ગુજરાત 108 ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર, નરોડા – કાઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2022

 • લાયકાત: BSC/GNM/ANM
 • નોકરીની ભૂમિકા: અમદાવાદ ઓફિસમાંથી ઓનલાઈન સલાહ આપો કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન
 • ફ્રેશર/અનુભવી
 • શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે તૈયાર

કૉલ સેન્ટર એક્ઝિક્યુટિવ

 • લાયકાત: કોઈપણ સ્નાતક
 • કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન
 • ફ્રેશર/અનુભવી
 • શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે તૈયાર

ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ

 • લાયકાત: Msc/Bsc/MA (ક્લિનિકલ સાયકોલોજી)
 • અનુભવ: ક્લિનિકલ કાઉન્સેલિંગમાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ
 • પાળીમાં કામ કરવા તૈયાર
 • ટેલિફોનિક સલાહ, પરામર્શ અને માહિતી આપવી સ્થાન: અમદાવાદ ઓફિસ

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment